Fettutskillere

Formålet med fettutskiller er å samle opp fett i avløpsvannet før det størkner, og dermed øker faren for tilstopping av rør og kummer dypere inn i systemet. Fettutskillere er nødvendig når det ved normal drift er fett i avløpsvannet fra f.eks næringsmiddelindustri, restauranter, gatekjøkken og annen virksomhet som generer fett til avløp.

Bredt sortiment

Et fettutskilleranlegg består som minimum av en fettutskiller og en prøvetakingskum. I noen tilfeller, avhengig av avløpsvannets beskaffenhet, er det nødvendig å sette inn er slamfang før utskilleren. Vi har et komplett produktprogram med alle kapasiteter til nedgravde løsninger, og innvendige løsninger. Du kan bestille pakkeløsninger til fordelaktige priser.

Enkel håndtering

Fettutskillerne er kompakte i forhold til ytelse og krever derfor minimal bruk av løfteutstyr og installasjonstid. Utskillerne - også de større - er effektive, driftssikre og enkle å vedlikeholde, da et alarmsystem sikrer service av utskilleren til rett tid.

Lett og gjennomprøvd materiale

Wavins fettutskillere er produsert av plastfiber og plast, og utgjør derfor et lett alternativ til betongutskillere. Det gjør dem enklere å installere og arbeide med. Materialet er gjennomtestet, og fettutskillerne er dimensjonert i henhold til den europeiske standard EN 1825.

Vil du vite mer?

Klikk inn på http://beregn.wavin.dk/udskiller/?sprog=n, hvor du kan dimensjonere din egen fettutskiller, og finne den størrelsen som passer ditt prosjekt. Vi bidrar naturligvis gjerne.
Du er alltid velkommen til å kontakte vår tekniske avdeling.