Velkommen til Wavin

Wavin er en innovativ løsningsleverandør for bygge- og infrastrukturindustrien på tvers av flere kontinenter. Vårt formål er å bidra til at bygninger og byer øker livskvaliteten og levestandarden vår. Vi samarbeider med kommuner, ingeniører, entreprenører og installatører for å fremtidssikre byer og bygg.

BIM bibliotek

Vi har utviklet Revit innholdspakker til BIM spesielt for det norske markedet. Innholdspakkene har intelligent hjelpefunksjon, slik at du raskest mulig ser en "as built" løsning, uten risiko for at du kan ha valgt produkter som enten ikke er tilgjengelige, ugyldige koblinger e.l. Du får 100% sikker produktidentifikasjon - helt ned på bransjenummer.

Vårt formål

Vi skaper levelige og innbydende byer ved å sikre trygg og effektiv vannforsyning, bedre sanitærforhold og hygiene, ved å skape klimarobuste byer og ved å bidra til å gjøre bygninger bedre.

Vi integrerer bærekraft i alt vi gjør

Som en bransjeledende bidragsyter til bygningsmiljøet har vi som mål å være bransjens mest bærekraftige selskap innen år 2025. Det skal vi oppnå ved hjelp av reelle investeringer, reelle handlinger, reelle resultater og reelt lederskap, og vi samarbeider med kunder, brukere og leverandører for å oppnå netto nullutslipp av karbon innen år 2050. Fokuset vårt er å bygge sunnere og mer bærekraftige miljøer for alle.

Wavin Blogg

Velkommen til kunnskapssenteret vårt. Her finner du mer informasjon om Wavin – siste nytt, informasjon fra bransjen, bærekraftsreisen vår, innovative produkter og løsninger samt mange inspirerende kundehistorier.