Personvernerklaeringen

Wavin Personvernerklæring

Ikrafttredelsesdato: 11/01/2022

Dette er personvernerklæringen til Wavin B.V. (Stationsplein 3, 8000AD, Zwolle, Nederland) og dets tilknyttede selskaper (heretter: «Wavin», «vi», «vår» eller «oss»). Denne personvernerklæringen («merknad») beskriver grunnlaget for hvordan vi behandler personopplysningene dine når du kjøper våre produkter eller tjenester, besøker våre lokaler, bruker våre applikasjoner (for eksempel lojalitetsappen og Sentio -appen), samhandler med oss eller på annen måte gjør bruk av våre tjenester (for eksempel webinarer, opplæring, messer etc.) («tjenester») eller er en leverandør av Wavin.  Wavin-gruppen som er ansvarlig og fungerer som en «dataansvarlig» (dataoperatør) for personopplysningene som er samlet inn i lys av tilbudet av tjenestene, er Wavin-gruppen du har inngått en kontrakt med hvis lokaler eller nettsted(er) du har besøkt eller som du samhandlet med på annen måte. En oversikt over gjeldende ansvarlige Wavin-gruppen og, hvor det er aktuelt, deres representanter, finner du her.     

1. PERSONOPPLYSNINGENE VI SAMLER INN

I forbindelse med denne kunngjøringen betyr «Personopplysninger» all informasjon som vi kan identifisere deg som person. Personopplysningene vi samler inn om deg når du besøker nettstedet vårt eller bruker våre tjenester, inkluderer følgende:  

 • Dine personopplysningene, inkludert kontaktinformasjon. Dette inkluderer for- og etternavn, tittel, kjønn, stillingsbetegnelse, firmanavn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og «myWavin»-kontoinformasjon, inkludert brukernavn (e-postadresse) og passord. 
 • Dine kontrakt/økonomiske opplysninger. Kontrakten og finansiell informasjon som har blitt avslørt for oss og kan knyttes til deg som kunderepresentant, for eksempel kontraktinformasjon, betalingsmetode, betalinger som skal betales (inkludert fakturaopplysninger), informasjon om autoriserte personer på kontoene, referanse til betalingstransaksjon, transaksjonsdata inkludert transaksjonshistorikk, autorisasjon fra selskapet du representerer og, hvis aktuelt, identitetsdokument (pass eller førerkort).
 • Opptak av videoopptak. Når du kommer inn eller bygninger eller lokaler, blir det spilt inn av våre videoovervåkingssystemer (CCTV). Du kan også bli spilt inn på videoopptak under arrangementer eller messer som vi arrangerer og under hvilke vi lager videoopptak.  
 • Logg over besøkende i lokalene våre. Dette inkluderer for- og etternavn, ankomst- og avgangstid og eventuelt kjøretøyets registreringsnummer.  
 • Din bruk av våre tjenester. Vi samler inn informasjon om din bruk av våre tjenester, for eksempel hvilke kjøp du foretar på vegne av din bedrift, beløpet og datoen for kjøpet, produktet eller tjenesten du kjøper, kjøpssted, produktbruk, funksjonell klassifisering etc. 
 • Ditt bilde. På forespørsel samler vi inn bildet ditt for å identifisere deg som kunderepresentant.  
 • Data samlet inn automatisk. Når du besøker nettstedet vårt, samler vi inn data automatisk gjennom nettleseren eller enheten din, ved å bruke informasjonskapsler og annen teknologi for å spore besøkende på nettstedet og for å samle informasjon om din bruk av nettstedet vårt. Slik informasjon inkluderer en identifikator som tilsvarer enheten din, IP-adressen din, informasjon om enheten du bruker (f.eks. operativsystem, modell, språkinnstilling), varighet, frekvens, brukstid, klikk gjennom informasjon (måten du blar gjennom og bruk nettstedet vårt) og/eller regionen. Vennligst les vår informasjonskapselerklæring hvis du vil vite mer om informasjonskapslene vi legger på nettstedet vårt og for å administrere informasjonskapsler.  
 • Kommunikasjonsdataene dine. Forespørslene dine, eventuelle klager du måtte ha og andre (engasjements) data vi mottar hvis du kommuniserer med oss via e-post, telefon, online eller via sosiale medier. 
 • Andre personopplysninger. Dette inkluderer alle personopplysninger du gir oss i løpet av ditt kontraktsforhold til oss, enten frivillig eller på forespørsel.  


2. HVA VI GJØR MED DINE PERSONOPPLYSNINGER 

Wavin samler inn og bruker personopplysningene dine til formålene nedenfor og på lovlig grunnlag.  


For gjennomføring av vår avtale med deg: For å gjennomføre avtalen som vi inngikk eller skal inngå med deg på vegne av din bedrift og for å gi deg informasjonen og tjenestene du ber om. For eksempel må vi behandle personopplysningene dine for å kunne levere produkter og fakturaer, holde kontakten med deg, administrere og håndtere forespørsler, administrere «myWavin»-kontoen din, gi (teknisk) støtte eller kundeservice, legge til rette for webinarer, opplæring eller messer, gi viktig informasjon om tjenestene, etc. 


For våre legitime kommersielle interesser: Dette inkluderer følgende: 

 • å sende (personlig) markedsføring (for eksempel nyhetsbrev via e-post) til våre eksisterende kunder med det formål å annonsere våre produkter og tjenester eller på annen måte engasjere seg i våre kunder for markedsføring eller kommersielle formål (f.eks. via e-post, telefon eller papirkopi), forutsatt at du har ikke meldt deg ut.  
 • for å administrere vårt interne klientdatabasesystem (CRM) for å holde oversikt over økonomien og tjenestene våre. 
 • å tilpasse våre tjenester, inkludert online bestilling, beregningsverktøy, BIM-innhold, e-læring, tekniske tegninger og/eller prislister. 
 • for bedre å forstå deg som kunde (kundeoptimalisering). Dette gjør det mulig for oss å vurdere hva som kan interessere deg, å måle eller forstå effekten av annonsering vi serverer deg og andre og levere relevant og målrettet annonsering (både på vårt eget nettsted og på andre nettsteder (inkludert sosiale medier)).  
 • å drive og utvide vår virksomhet og tjenester. 
 • å få tilbakemelding på våre produkter og tjenester og utvikle og forbedre kvaliteten på våre tjenester (f.eks. ved å gjennomføre kundetilfredshetsundersøkelser). 
 • å drive selskapets retningslinjer og prosedyrer, for eksempel for opplærings- og læringsformål. 
 • for å sikre og beskytte integriteten, sikkerheten til våre systemer, bygninger og lokaler. Dette inkluderer forhindring av at uautoriserte personer får tilgang til lokalene våre og beskytter våre fasiliteter.  
 • for å gjøre oss i stand til å foreta bedriftstransaksjoner, for eksempel fusjoner, salg, omorganiseringer, overføring av våre eiendeler eller virksomhet eller oppkjøp. 
 • andre legitime forretningsformål som er tillatt av gjeldende lov. 
 • i den utstrekning vi stoler på våre legitime interesser for å bruke dine personopplysninger, har du rett til å protestere mot slik bruk, og vi må stoppe slik behandling med mindre vi enten kan demonstrere overbevisende legitime grunner for bruken som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter eller der vi trenger å behandle dataene for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.  

Bruk av informasjon basert på ditt samtykke: Vi kan bruke personopplysningene dine nevnt ovenfor i delen «Personopplysninger vi samler inn» for å sende deg markedsføringskommunikasjon (for eksempel nyhetsbrev, kampanjer, nyheter om produkter eller tjenesteoppdateringer) via e-post, andre elektroniske midler eller telefon, med forbehold om ditt samtykke (f.eks. i lys av vårt nyhetsbrevabonnement). 


Vi kan også be om ditt samtykke til å behandle visse personopplysninger for andre spesifikke formål. Hvis vi gjør det, vil vi gi deg all informasjon om personopplysningene vi ønsker å behandle og årsaken til at vi trenger dem, slik at du kan vurdere nøye om du ønsker å samtykke.  


 Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt; se seksjon 7 angående dine rettigheter nedenfor. 


For å overholde våre juridiske forpliktelser: All informasjon nevnt ovenfor i avsnittet «Personopplysninger vi samler inn» kan brukes til å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, for eksempel å oppbevare passende forretningsregistre, etterkomme lovlige forespørsler fra statlige myndigheter og offentlige myndigheter og for å overholde gjeldende lover og forskrifter eller som på annen måte kreves av loven.  

3. HVORDAN VI DELER DINE DATA 

For å oppfylle formålene beskrevet ovenfor, deler vi fra tid til annen dine personopplysninger med andre selskaper som hjelper oss med å levere våre tjenester. Disse selskapene vil ha tilgang til dine personlige data, men bare når det er strengt nødvendig for å utføre sine tjenester. Vi gjør dette på et strengt behov-for-å-vite-grunnlag, og vi sikrer at vi inngår kontraktsavtaler med disse selskapene før vi deler dine personopplysninger. Disse selskapene er: 

 • Andre enheter i Wavin Group. Vi vil dele dine personopplysninger internt mellom de ansvarlige Wavin-gruppene i den grad det er nødvendig for interne administrative formål, ledelsesformål eller andre forretningsrelaterte formål som beskrevet i denne kunngjøringen. En oversikt over de relevante ansvarlige Wavin-gruppene finner du her
 • Tjenesteleverandører og behandlere. Fra tid til annen engasjerer vi tredjepartsleverandører, inkludert:
  • Forretningspartnere, leverandører (for eksempel IT-tjenesteleverandører) og underleverandører for utførelse av enhver kontrakt vi inngår med dem eller for å tilby tjenester på våre vegne; 
  • Profesjonelle rådgivere (inkludert uten begrensning skatt, juridiske eller andre bedriftsrådgivere som tilbyr profesjonelle tjenester til oss); 
  • Finansinstitusjoner, hovedsakelig for å utføre kredittrelaterte undersøkelser vedrørende våre kunder; 
  • Telemarketing-selskaper og andre reklamefirmaer som bistår oss eller som utfører markedsføringsaktiviteter på våre vegne; og/eller 
  • Analytics- og søkemotorleverandører som hjelper oss med å forbedre og optimalisere nettstedet og tjenestene våre.  


  Ved å tilby sine tjenester, vil de få tilgang til, motta, vedlikeholde eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Våre kontrakter med disse tredjepartsleverandørene tillater ikke bruk av personopplysningene dine til egne (markedsførings) formål. I samsvar med gjeldende lovkrav, tar vi kommersielt rimelige skritt for å kreve at tredjeparter tilstrekkelig beskytter personopplysningene dine og kun behandler dem i samsvar med instruksjonene våre.
 • Tredjeparter ved lovkrav. Vi avslører også personopplysningene dine hvis avsløring er påkrevd ved lov eller i forbindelse med en etterforskning, forskriftskrav, rettslig prosedyre, rettskjennelse eller juridisk prosess som serveres for oss, eller for å beskytte rettighetene eller sikkerheten til nettstedet, oss eller våre tilknyttede selskaper. 
 • Tredjeparter i tilfelle en bedriftstransaksjon. I tillegg kan informasjon om våre kunder, inkludert personopplysninger, avsløres som en del av enhver fusjon, salg, overføring av Wavins eiendeler, oppkjøp, konkurs eller lignende hendelse.
 • Med samtykke. Vi avslører også informasjon om deg, inkludert personopplysninger til en annen tredjepart, der du har samtykket eller bedt om at vi gjør det.  

4. INETRNASJONALE OVERFØRINGER AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE 

Med forbehold om overholdelse av lokale lovkrav, kan mottakerne av personopplysninger beskrevet i seksjon 3befinne seg i eller utenfor ditt eget land, i land hvis lover om databeskyttelse ikke kan tilby et tilstrekkelig beskyttelsesnivå sammenlignet med lovene i ditt land. For eksempel tilbyr ikke alle land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS») det samme beskyttelsesnivået som i EØS. 


Wavin skal treffr alle nødvendige tiltak for å sikre at overføringer fra landet der du bor er tilstrekkelig beskyttet i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Når det gjelder overføringer til land som ikke gir et tilstrekkelig databeskyttelsesnivå, kan Wavin basere overføringen på passende sikkerhetstiltak, for eksempel EUs standardavtaleklausuler vedtatt av EU-kommisjonen eller andre godkjente mekanismer for dataoverføring eller sertifisering sammen med bindende og håndhevbare forpliktelser av mottakeren. I hvert tilfelle skal Wavin gjennomgå overføringen og sikre at ytterligere tekniske og organisatoriske tiltak iverksettes for å sikre at et tilstrekkelig beskyttelsesnivå gis. Ved å sende en forespørsel kan du å motta en kopi av all dokumentasjon du har rett på som viser passende sikkerhetstiltak som er truffet ved hjelp av kontaktinformasjonen i seksjon 10 nedenfor. 

5. SIKKERHET 

Wavin skal ta rimelige skritt for å sikre at personopplysningene dine er forsvarlig sikret ved bruk av passende tekniske, fysiske og organisatoriske tiltak, slik at de er beskyttet mot uautorisert eller ulovlig bruk, endring, uautorisert tilgang eller avsløring, utilsiktet eller urettmessig ødeleggelse og tap.  


Vi tar skritt for å begrense tilgangen til dine personlige data til personer som trenger å ha tilgang til dem for et av formålene som er oppført i denne kunngjøringen. Videre sikrer vi kontraktmessig at enhver tredjepart som behandler personopplysningene dine på samme måte sørger for konfidensialitet og integritet av dataene dine på en sikker måte. 

6. DATABEHOLD 

Vi beholder personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å tilfredsstille formålet de ble samlet inn og brukt til (for eksempel den tiden det tar for oss å gi deg kundeservice, svare på spørsmål eller løse tekniske problemer), med mindre en lengre periode er nødvendig for å overholde juridiske forpliktelser (for eksempel skattemessige eller juridiske forpliktelser) eller for å forsvare et juridisk krav. Hvis du vil motta ytterligere informasjon om hvor lenge vi lagrer personopplysningene dine, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen i seksjon 10 nedenfor og angi forespørselen din. 

7. DINE RETTIGHETER 

Wavin overholder dine personvernrettigheter i samsvar med alle lokale lovkrav. Enhver person kan spørre om arten av personopplysningene som er lagret eller behandlet om ham eller henne av Wavin eller gjennom en tredjepart som er autorisert av oss.  


Med forbehold om vilkårene i gjeldende lov i din jurisdiksjon, har du rett til innsyn, rett til utbedring, rett til sletting, rett til å begrense databehandling, rett til å protestere mot profilering og din rett til dataportabilitet.  


I den grad Wavin er avhengig av sine legitime interesser for å behandle dine personopplysninger, har du rett til å protestere mot slik bruk (med mindre Wavin enten kan legge til grunn overbevisende legitime grunner for bruken som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter eller der vi trenger å behandle dataene for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav). 


I tilfelle personopplysningene dine blir behandlet på grunnlag av ditt samtykke, kan du når som helst trekke tilbake samtykket ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor, uten å påvirke lovligheten av behandlingen basert på samtykke før den trekkes tilbake.  


Til slutt, hvis du er misfornøyd med hvordan vi behandler personopplysningene dine, eller hvis du mener at dine databeskyttelsesrettigheter er krenket, har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten i landet du bor eller jobber eller der du tror dine rettigheter er krenket. 


Hvis du har spørsmål eller ønsker å utøve en av dine rettigheter i henhold til gjeldende lokale personvernlover eller sende inn innsigelser angående behandlingen av dine personopplysninger, kan du bruke kontaktinformasjonen i seksjon 10 nedenfor og angi forespørselen din.  


Vi svarer på forespørselen din så snart som mulig og i samsvar med gjeldende lov. Hvis en forespørsel blir avslått, blir årsaken til avslaget kommunisert i et slikt svar. 

8. ANDRE NETTSIDER 

Nettstedet vårt kan fra tid til annen inneholde lenker til og fra tredjeparts nettsteder, for eksempel våre forretningspartnere, sosiale medienettverk, filialorganisasjoner og tilknyttede selskaper. Hvis du følger en lenke til noen av disse nettstedene, vær oppmerksom på at disse nettstedene har sine egne retningslinjer for personvern og at vi ikke godtar noe ansvar eller ansvar for disse retningslinjene. Vennligst les disse retningslinjene før du sender noen personopplysninger til disse nettstedene.   

9. ENDRINGER I DENNE ERKLÆRINGEN 

Denne erklæringen kan bli revidert fra tid til annen. Hvis det er en grunnleggende endring i bruken av personopplysningene dine, eller hvis endringen er på annen måte relevant for deg, sørger vi for at informasjon gis til deg separat. 

10. KONTAKT OSS 

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående denne erklæringen eller behandlingen av dine personopplysninger generelt, eller hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, kan du sende oss en e-post på wavin.no@wavin.com.  


 

VEDLEGG I 


WAVIN-GRUPPER 


Identitet og kontaktinformasjon; 


 Norsk Wavin AS, Org.nr: 823 355 092, wavin.no@wavin.com 


Denne enheten er den dataansvarlige enheten med hensyn til nettstedet Norsk Wavin AS.