Beregninger / produktvelgere / andre verktøy

Vi har utviklet våre kostnadsfrie og brukervennlige verktøy, konfiguratorer, produktvelgere og SoundCheck for å gjøre mange av beregningene for deg, slik at du kan designe prosjekter raskere og mer nøyaktig.

Gjør jobben enklere med det riktige verktøyet fra Wavin

De tekniske verktøyene våre er utviklet for å forenkle arbeidet ditt og øke effektiviteten og nøyaktigheten, enten du konfigurerer fordrøyningsmagasiner eller skal velge inspeksjonskummer, beregne verdier for rørdeformasjon eller noe annet. Våre kostnadsfrie og brukervennlige verktøy er utviklet for å gjøre det enklere å designe vannforvaltningsprosjekter.

 Beregning av støy i innomhus avløpsrør (Wavin Sound Check)

Wavin Sound Check kalkulator kan fortelle deg tidlig i planleggingsfasen om lydnivået i hvert rom vil oppfylle gjeldende lovverk. Fyll inn all informasjon om rommet og installasjonen, og få tilbakemelding om prosjektet ditt oppfyller alle kravene.  

Wavin Sentio kalkulator

Med Wavin Sentio kalkulator kan du raskt få en stykkliste til ditt prosjekt, alt du må gjøre er å angi antall rom, ønsket oppsetning og fordelere.

Storm Water Management (SWM) beregning

Med beregningsverktøyet for fordrøynings-/infiltrasjonsanlegg, kan du designe et anlegg som passer ditt prosjekt. Under utformingen vil det bli utført automatiske styrketester. Som utdata vil du motta en materialliste og en designrapport med 3D-bilder av anlegget ditt, med mulighet for å legge til ytterligere skisser av anlegget.

Colebrook White – vannføring/ trykktap

Beregn vannføring/trykktap i vannrør eller hel- og halvfylte rør.  

Beregning av olje/bensin- og fettutskiller

Programmet beregner hvilken dimensjon som er riktig, og kommer med forslag til produkter som dekker ditt behov.  

Utstrømming gjennom hull

Program for beregning av reguleringskummer med innebygget drosselspjeld, som brukes til å utjevne overvannsstrømmer fra overvannsmagasiner

Beregning av antall AquaCell overvannskassetter

Med beregningsprogrammet (BOM) for overvannskassetter, kan du raskt beregne hvor mange kassetter, bunnplater og sideplater du trenger til prosjektet ditt.  
Merk: du må registrere deg for å laste ned eller få tilsendt beregningene og delelisten via e-post.  

Dimensjonering av Wavins eneboligpakker (overvannshåndtering for private)

Større vannmengder gir norske kommuner, forsikringsselskaper og private boligeiere store kostnader. Våre løsninger infiltrerer, oppbevarer, leder og renser overvannet lokalt.