Innovative produkt- og systemløsninger

Vi løser en rekke utfordringer knyttet til bygninger og infrastruktur – fra bærekraftig forvaltning av drikkevann, overvann og innendørs oppvarming og kjøling, til håndtering av avløpsvann og kloakkinfrastruktur.   

Drikkevann

Høy vannkvalitet og rent drikkevann er essensielt for at innbyggerne skal holde seg friske. I en verden preget av klimaforandringer og tørkeperioder i store byer, kan vi oppleve at drikkevann blir en mangelvare. Det er derfor ikke nok at vi fokuserer kun på forebygging av forurensning av grunnvann, for å sikre rent drikkevann. 

Avløp i bygninger

Den moderne VVS installatøren står ovenfor både utfordringer, spørsmål og krav til byggeprosessen, før riktig avløpsrør kan velges. Selv om avløp i en bygning kan høres ut som en enkel konstruksjon, er det mange beslutninger som må tas for å konstruere et solid avløpssystem.

Overvann

De skiftende klimaforholdene fører til at fremtidens byer må takle ekstremvær som store mengder overvann, flom, lengre tørkeperioder, lav grunnavstand på grunn av tørke , oppvarming av byene og forurensing av vann. Ekstremvær utfordrer måten vi designer og bygger byer på.

Inneklima

FN anslår at 70% av verdens befolkning vil bo i byer innen 2050. Global urbanisering legger dermed press på både urban design og utformingen av bygningene folk bor og arbeider i. Forurensing og støynivået i byer øker for hver dag som går. Dette vil definere måten vi utformer bygningene i byer, slik at vi kan ha et sunt inneklima.

Blogg

Velkommen til kunnskapssenteret vårt. Her finner du mer informasjon om Wavin – siste nytt, informasjon fra bransjen, bærekraftsreisen vår, innovative produkter og løsninger samt mange inspirerende kundehistorier.