Tauku atdalītājs

Tauku atdalītāji ir paredzēti rupjiem piemaisījumiem, cietām daļiņām, tauku atdalīšanai un satveršanai no pārtikas pārstrādes, sabiedriskās ēdināšanas, mazo gaļas un zivju pārstrādes rūpnīcu notekūdeņiem. Attīrītie notekūdeņi no atdalītājiem tiek novadīti uz sadzīves kanalizācijas tīklu pa kanalizācijas caurulēm, papildus attīrīšanai.

Jauda

Standarta tauku atdalītāja jauda ir no 2,0 l/sek. līdz 50,0 l/sek.

Tehniskais raksturojums

Tauku atdalītāji ir izgatavoti no pastiprinātas stikla šķiedras un polietilēna. Atdalītāji pie kanalizācijas tīkla ir pievienojami ar savienošanas uzmavām, kuru diametrs ir no 110 līdz 500 mm. Virs tauku atdalītājiem uzstāda tehniskās apkalpošanas akas, kas ļauj padziļināt separatoru ieplūdes cauruli no 0,9 līdz 4,5 m, no projektā norādītās zemes virsmas. Tauku atdalītāji ir aprīkoti ar tauku līmeņa sensoriem un signalizācijas ierīcēm.

Kas vēl?

Ja Jūs interesē sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iespējas, Jums būs interesanti uzzināt par „Wavin” tauku atdalītājiem. Kopā ar "Wavin” speciālistiem Jūs varat apspriest savas speciālās prasības un mērķus.