Projektēšanas pakalpojumi

Projektēšanas pakalpojumi

Aprēķins tiek veikts izmantojot „Wavin Calculus“ profesionālo projektēšanas programmu, pamatojoties uz Jūsu iesniegtajiem datiem, un arī vēlmēm.

Grīdas apkures projektēšana

Aprēķins tiek veikts izmantojot „Wavin Instalsoft“ profesionālo projektēšanas programmu, pamatojoties uz Jūsu iesniegtajiem datiem, un arī vēlmēm.

Lietus vakuuma sistēmas projektēšana

Projekts tiek veikts izmantojot „Wavin QuickStream“ profesionālo projektēšanas programmu, pamatojoties uz Jūsu iesniegtajiem datiem, un arī vēlmēm.