Par Wavin

Uzzini visu par to, kā Wavin inovatīvie produkti un ilgtspējīgie risinājumi palīdz uzlabot dzīvi visā pasaulē un kā vari mums pievienoties!

Par Wavin - Ilgtspējīgas nākotnes veidošana

Wavin nodrošina plašu ilgtspējīgu produktu un risinājumu klāstu būvniecības un infrastruktūras nozarēm visā pasaulē. Mūsu inovatīvās sistēmas palīdz veidot veselīgu, ilgtspējīgu vidi.

Mūsu mērķis – lai katrs lēmums ir no svara

Pielāgošanās klimata pārmaiņām pilsētās ir būtiska mūsu pastāvēšanai. Kopā mums ir jāveido dzīvošanai ērtas un pievilcīgas pilsētas, kurās jūtamies droši un omulīgi. Tieši tādēļ katrs mūsu šobrīd pieņemtais lēmums ir izšķirošs, tiecoties pēc urbānās noturības. Mūsu mērķis ir veidot drošu un efektīvu ūdensapgādi, labākus sanitāros un higiēnas apstākļus, klimata ziņā noturīgas pilsētas un uzlabot sniegumu būvniecībā. Arī domājot par nākamajām paaudzēm.

Ilgtspējība - Ilgtspējības veicināšana ik uz soļa

Esot nozarē vadošajiem ieguldītājiem apbūves vidē, esam cieši apņēmušies līdz 2025. gadam kļūt par mūsu nozares līderi ilgtspējības ziņā. To pamatojam ar reālu ieguldījumu, reālu rīcību, reāliem rezultātiem un reālu līderību un sadarbību ar klientiem, lietotājiem un piegādātājiem, lai līdz 2050. gadam sasniegtu oglekļa emisiju nulles līmeni. Mūsu mērķis ir veidot veselīgāku, ilgtspējīgāku vidi visiem.