Attīrīšana

Ir kļuvušas stingrākas prasības, kurās noteikts, ka pirms atbrīvošanās no uzkrātā lietus ūdens, no tā ir jāatdala piesārņotāji. Par piesārņotājiem uzskata naftas produktus, smiltis, dūņas, smagos metālus. „Wavin” var sniegt profesionālu padomu un nodrošināt atbilstību visām prasībām.