WAVIN PAZIŅOJUMS PAR PRIVĀTUMU

Spēkā stāšanās datums: 06-01-2022

Šis ir uzņēmuma Wavin B.V. (Stationsplein 3, 8000AD, Zwolle, Nīderlande) un tā filiāļu (turpmāk tekstā — “Wavin”, “mēs”, “mūsu” vai “mums”) Paziņojums par privātumu. 

Šajā Paziņojumā par privātumu (“Paziņojums”) ir aprakstīts, kā mēs apstrādājam jūsu Personas datus, kad jūs pērkat mūsu produktus vai pakalpojumus, apmeklējat mūsu telpas, izmantojat mūsu lietotnes (piemēram, lietotni Loyalty un lietotni Sentio), mijiedarbojaties ar mums vai citādi izmantojat mūsu pakalpojumus (piemēram, tīmekļa seminārus, apmācības, izstādes utt.) (“Pakalpojumi”) vai esat Wavin piegādātājs.  

Atbildīgā Wavin struktūrvienība, kas darbojas kā “datu pārzinis” (datu operators) attiecībā uz Personas datiem, kuri savākti, sniedzot Pakalpojumus, ir Wavin struktūrvienība, ar kuru jūs esat noslēdzis līgumu, kuras telpas vai vietni(-es) esat apmeklējis vai ar kuru mijiedarbojāties citādi. Pārskatu par piemērojamajām atbildīgajām Wavin struktūrvienībām, un attiecīgā gadījumā to pārstāvjus var atrast šeit

1. MŪSU APKOPOTIE PERSONAS DATI 

Šajā paziņojumā “Personas dati” ir jebkura informācija, ar kuras palīdzību mēs varam identificēt jūs kā indivīdu. Personas dati, ko mēs apkopojam par jums, kad apmeklējat mūsu Vietni vai izmantojat mūsu Pakalpojumus, ir norādīti turpmāk.  

 - Jūsu personas informācija, ieskaitot kontaktinformāciju. Tā ietver jūsu vārdu un uzvārdu, titulu, dzimumu, amatu, uzņēmuma nosaukumu, adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru un “myWavin” konta informāciju, tostarp lietotājvārdu (e-pasta adresi) un paroli. 

 - Jūsu līguma/finanšu informācija. Līgums un finanšu informācija, kas mums ir atklāta un ko var saistīt ar jums kā klientu pārstāvi, piemēram, informācija par līgumu, maksājuma veidu, veiktajiem vai veicamajiem maksājumiem (tostarp rēķina informācija), informācija par pilnvaroto(-ajām) personu(-ām) kontos, maksājuma darījuma atsauce, darījumu dati, tostarp darījumu vēsture, jūsu pārstāvētā uzņēmuma pilnvarojums un, vajadzības gadījumā, jūsu personu apliecinošs dokuments (pase vai autovadītāja apliecība). 

 - Videomateriāla uzņemšana. Ieejot ēkās vai telpās, jūs reģistrē mūsu videonovērošanas sistēmas (CCTV). Jūs var arī nofilmēt videomateriālos pasākumos vai gadatirgos, ko organizējam un kuru laikā tiek uzņemts videomateriāls.   

 - Apmeklētāju reģistrācijas žurnāls mūsu telpās. Tas ietver vārdu un uzvārdu, ierašanās un prom došanās laiku un attiecīgā gadījumā transportlīdzekļa reģistrācijas numuru.  

 - Kā jūs izmantojat mūsu Pakalpojumus. Mēs apkopojam informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu Pakalpojumus, piemēram, kādus pirkumus veicat sava uzņēmuma vārdā, pirkuma summu un datumu, iegādāto produktu vai pakalpojumu, pirkuma vietu, produkta izmantošanas veidu, funkcionālo klasifikāciju utt.  

 - Jūsu fotoattēls. Vajadzības gadījumā mēs iekļaujam jūsu fotoattēlu, lai identificētu jūs kā klienta pārstāvi.  

 - Automātiski vāktie dati. Apmeklējot mūsu Vietni, mēs automātiski vācam datus no jūsu pārlūkprogrammas vai ierīces, izmantojot Sīkfailus un citas tehnoloģijas, lai izsekotu apmeklētājus Vietnē un vāktu informāciju par mūsu Vietnes izmantošanu. Šāda informācija ietver identifikatoru, kas atbilst jūsu ierīcei, jūsu IP adresi, informāciju par izmantoto ierīci (piemēram, operētājsistēmu, modeli, valodas iestatījumu), ilgumu, biežumu, izmantošanas laiku, informāciju par klikšķināšanu (veidu, kā pārlūkojat un izmantojat mūsu Vietni) un/vai reģionu. Lūdzu, izlasiet mūsu Paziņojumu par Sīkdatnēm, ja vēlaties uzzināt vairāk par mūsu Vietnē ievietotajām Sīkdatnēm un pārvaldīt savas sīkdatņu izvēles.  

 - Dati par saziņu ar jums. Jūsu pieprasījumi, iespējamās sūdzības un citi (ar iesaistīšanos saistīti) dati, ko mēs saņemam, ja sazināties ar mums pa e-pastu, telefonu, tiešsaistē vai sociālajos medijos. 

 - Jebkādi citi Personas dati. Tie ietver jebkādus Personas datus, kurus jūs mums brīvprātīgi vai pēc pieprasījuma izpaužat līgumattiecību laikā ar mums.  

2. KO MĒS DARĀM AR JŪSU PERSONAS DATIEM 


Wavin apkopo un izmanto jūsu Personas datus tālāk minētajiem mērķiem un uz likumīga pamata.  

Lai izpildītu mūsu līgumu ar jums. Lai izpildītu līgumu, ko mēs noslēdzām vai noslēgsim ar jums jūsu uzņēmuma vārdā, un lai sniegtu jums pieprasīto informāciju un Pakalpojumus. Piemēram, mums būs jāapstrādā jūsu Personas dati, lai piegādātu produktus un rēķinus, sazinātos ar jums, pārvaldītu un apstrādātu pieprasījumus, pārvaldītu jūsu “myWavin” kontu, sniegtu (tehnisku) atbalstu vai klientu apkalpošanu, veicinātu tīmekļa seminārus, apmācību vai izstādes, sniegtu būtisku informāciju par Pakalpojumiem utt. 

Mūsu likumīgo komerciālo interešu nodrošināšanai. Tā ietver turpmāk minētās darbības: 

- lai nosūtītu (personalizētu) mārketinga informāciju (piemēram, informatīvos izdevumus pa e-pastu) mūsu esošajiem klientiem, lai reklamētu mūsu produktus un pakalpojumus vai kā citādi sazinātos ar mūsu klientiem mārketinga vai komerciālos nolūkos (piemēram, pa e-pastu, tālruni vai papīra formātā), ar nosacījumu, ka jūs neesat no šādas saziņas atteicies;  

  - lai pārvaldītu mūsu iekšējo klientu datu bāzes (CRM) sistēmu nolūkā sekot līdzi mūsu finansēm un Pakalpojumiem; 

 - lai personalizētu mūsu Pakalpojumus, piemēram, pasūtījumus tiešsaistē, aprēķināšanas rīkus, BIM saturu, e-mācības, tehniskos rasējumus un/vai cenrāžus; 

 - lai labāk izprastu jūs kā klientu (klientu optimizācija). Tas ļauj mums novērtēt, kas jūs varētu interesēt, izmērīt vai izprast jums un citiem sūtītās reklāmas efektivitāti un     nodrošināt atbilstīgu un mērķtiecīgu reklāmu (gan mūsu Vietnē, gan citās vietnēs (ieskaitot sociālos medijus);  

 - lai veiktu un paplašinātu mūsu uzņēmējdarbību un Pakalpojumus; 

 - lai saņemtu atsauksmes par mūsu produktiem un Pakalpojumiem un attīstītu un uzlabotu mūsu Pakalpojumu kvalitāti (piemēram, veicot klientu apmierinātības aptaujas); 

 - lai vadītu uzņēmuma politiku un procedūras, piemēram, apmācību un mācību nolūkos; 

 - lai nodrošinātu un aizsargātu mūsu sistēmu, ēku un telpu integritāti, drošumu un drošību. Tas ietver aizliegumu nepiederošām personām piekļūt mūsu telpām un mūsu  telpu aizsardzību;  

 - lai mēs varētu veikt korporatīvus darījumus, piemēram, apvienošanos, pārdošanu, reorganizāciju, aktīvu nodošanu vai uzņēmējdarbību vai iegādi; 

citiem likumīgiem uzņēmējdarbības mērķiem, ko atļauj piemērojamie tiesību akti; 

ciktāl mēs paļaujamies uz savām likumīgajām interesēm, lai izmantotu jūsu Personas datus, jums ir tiesības iebilst pret šādu izmantošanu, un mums ir jāpārtrauc šāda apstrāde, ja vien mēs nevaram vai nu pierādīt pārliecinošu likumīgu izmantošanas pamatojumu, kas ir svarīgāks par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai ja mums ir jāapstrādā dati, lai sagatavotu, īstenotu prasības tiesā vai aizstāvētos pret tām.  


Informācijas izmantošana, pamatojoties uz jūsu piekrišanu. Mēs varam izmantot jūsu Personas datus, kas minēti iepriekš sadaļā “Mūsu apkopotie Personas dati”, lai nosūtītu jums mārketinga paziņojumus (piemēram, biļetenus, reklāmas, ziņas par produktiem vai pakalpojumu atjauninājumus) pa e-pastu, izmantojot citus elektroniskos līdzekļus vai tālruni, saskaņā ar jūsu piekrišanu (piemēram, ņemot vērā mūsu biļetenu abonēšanu). 

Mēs varam arī lūgt jūsu piekrišanu noteiktu Personas datu apstrādei citiem īpašiem mērķiem. Ja tas tiks darīts, jums tiks sniegta pilnīga informācija par Personas datiem, kurus mēs vēlētos apstrādāt, un iemeslu, kādēļ tie mums ir vajadzīgi, lai jūs varētu rūpīgi apsvērt, vai vēlaties piekrist.  

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā; skatiet zemāk esošo ‎7. sadaļu par jūsu tiesībām. 

Lai izpildītu mūsu juridiskās saistības. Jebkuru informāciju, kas minēta iepriekš sadaļā “Mūsu apkopotie Personas dati”, var izmantot, lai izpildītu mums piemērotās juridiskās saistības, piemēram, uzturētu atbilstīgu uzskaiti saistībā ar uzņēmējdarbību, izpildītu valdības aģentūru un valsts iestāžu likumīgus pieprasījumus un nodrošinātu atbilstību piemērojamajiem tiesību aktiem un regulējumiem vai citiem tiesību aktu noteikumiem. 

3. KĀ MĒS KOPĪGOJAM JŪSU DATUS 

Lai sasniegtu iepriekš aprakstītos mērķus, laiku pa laikam mēs kopīgojam jūsu Personas datus ar citiem uzņēmumiem, kas palīdz mums sniegt mūsu Pakalpojumus. Šiem uzņēmumiem ir piekļuve jūsu Personas datiem, bet tikai tad, kad tas ir absolūti vajadzīgs, lai tie sniegtu savus pakalpojumus. Mēs to darām, pamatojoties uz absolūtu vajadzību tos zināt, un mēs nodrošinām, ka pirms jūsu Personas datu kopīgošanas mēs noslēdzam līgumus ar šiem uzņēmumiem. Šie uzņēmumi ir norādīti turpmāk. 

- Citas Wavin Grupas struktūrvienības. Mēs kopīgosim jūsu Personas datus iekšēji starp atbildīgajām Wavin struktūrvienībām, ciktāl to vajag iekšējiem administratīviem,  pārvaldības nolūkiem vai citiem ar uzņēmējdarbību saistītiem nolūkiem, kā aprakstīts šajā Paziņojumā. Pārskatu par attiecīgajām atbildīgajām Wavin struktūrvienībām, var  atrast šeit.   

- Pakalpojumu sniedzēji un Datu apstrādātāji. Mēs laiku pa laikam piesaistām trešo pušu pakalpojumu sniedzējus, tostarp:  

- uzņēmējdarbības partnerus, piegādātājus (piemēram, IT pakalpojumu sniedzējus) un apakšuzņēmējus, lai izpildītu jebkuru līgumu, ko mēs noslēdzam ar viņiem, vai  lai sniegtu pakalpojumus mūsu vārdā; 

- profesionālos konsultantus (tostarp bez ierobežojumiem nodokļu, juridiskos vai citus korporatīvos konsultantus, kas mums sniedz profesionālus pakalpojumus); 

- finanšu iestādes, galvenokārt, lai veiktu ar kredītiem saistītu izmeklēšanu attiecībā uz mūsu klientiem; 

- telemārketinga uzņēmumus un citus reklāmas uzņēmumus, kas mums palīdz vai veic mārketinga pasākumus mūsu vārdā; un/vai 

- analītisko un meklētājprogrammu nodrošinātājus, kas palīdz mums uzlabot un optimizēt mūsu Vietni un Pakalpojumus.  

 Sniedzot savus pakalpojumus, viņi mūsu vārdā piekļūst Personas datiem, tos saņem, glabā vai citādi apstrādā. Mūsu līgumi ar šiem trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem neļauj tiem izmantot jūsu Personas datus saviem (mārketinga) mērķiem. Saskaņā ar piemērojamām juridiskajām prasībām mēs veicam komerciāli pamatotus pasākumus, lai pieprasītu trešajām pusēm pienācīgi aizsargāt jūsu Personas datus un apstrādāt tos tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem.  

- Trešās puses juridiskas prasības gadījumā. Mēs arī atklājam jūsu Personas datus, ja to izpaušana ir pieprasīta tiesību aktos, vai saistībā ar izmeklēšanu, normatīvajām  prasībām, tiesvedību, tiesas rīkojumu vai tiesas procesu, kurā mēs piedalāmies, vai lai aizsargātu Vietnes, mūsu vai ar mums saistīto uzņēmumu tiesības vai drošību.   

- Trešās puses korporatīvā darījuma gadījumā. Turklāt informācija par mūsu klientiem, tostarp Personas dati, var tikt izpausta apvienošanās, pārdošanas, Wavin aktīvu  nodošanas, iegādes, bankrota vai līdzīga notikuma ietvaros. 

- Ar piekrišanu. Mēs arī atklājam informāciju par jums, tostarp Personas datus, jebkurai citai trešajai pusei, ja esat piekritis vai pieprasījis to darīt.  

4. JŪSU PERSONAS DATU STARPTAUTISKĀ NODOŠANA 

Ievērojot vietējo tiesību aktu prasības, ‎3. sadaļā aprakstītie Personas datu saņēmēji var atrasties jūsu valstī vai ārpus tās — valstīs, kuru tiesību akti par datu aizsardzību, iespējams, nepiedāvā pietiekamu aizsardzības līmeni salīdzinājumā ar jūsu valsts tiesību aktiem. Piemēram, ne visas valstis ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (“EEZ”) nodrošina tādu pašu aizsardzības līmeni kā EEZ valstis. 

Wavin veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka pārsūtīšana no jūsu valsts ir pienācīgi aizsargāta atbilstīgi piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Attiecībā uz pārsūtīšanu uz valstīm, kas nenodrošina atbilstīgu datu aizsardzības līmeni, Wavin var pārsūtīšanu pamatot ar atbilstīgiem aizsardzības pasākumiem, piemēram, Eiropas Komisijas pieņemtajiem ES standarta līguma noteikumiem vai citiem apstiprinātiem datu pārsūtīšanas vai sertifikācijas mehānismiem kopā ar saistošām un izpildāmām saņēmēja saistībām. Katrā gadījumā Wavin pārskata nodošanu un nodrošina, ka tiek veikti visi papildu tehniskie un organizatoriskie pasākumi, lai nodrošinātu atbilstīga līmeņa aizsardzību. Jums ir tiesības saņemt kopiju no jebkāda dokumenta, kurā norādīti piemēroti aizsardzības pasākumi, kas veikti, iesniedzot pieprasījumu, tajā izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta ‎10. sadaļā tālāk tekstā. 

5. DROŠĪBA 


Wavin veic saprātīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu Personas dati tiek pienācīgi aizsargāti, veicot atbilstīgus tehniskus, fiziskus un organizatoriskus pasākumus, lai tie būtu aizsargāti pret neatļautu vai nelikumīgu izmantošanu, pārveidošanu, neatļautu piekļuvi vai izpaušanu, nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu un nozaudēšanu.  

Mēs veicam pasākumus, lai ierobežotu piekļuvi jūsu Personas datiem, ļaujot tiem piekļūt tikai tām personām, kurām vajadzīga šāda piekļuve kādā no šajā Paziņojumā uzskaitītajiem nolūkiem. Turklāt mēs līgumiski nodrošinām, ka jebkura trešā puse, kas apstrādā jūsu Personas datus, līdzvērtīgi nodrošina jūsu datu konfidencialitāti un integritāti drošā veidā. 

6. DATU UZGLABĀŠANA 

Mēs uzglabājam jūsu Personas datus tik ilgi, cik vajag, lai sasniegtu mērķi, kādam tie tika vākti un izmantoti (piemēram, tik ilgi, lai mēs varētu nodrošināt jums klientu apkalpošanu, atbildēt uz jautājumiem vai atrisināt tehniskas problēmas), ja vien nevajag ilgāku laiku, lai izpildītu juridiskas saistības (piemēram, nodokļu vai juridiskas saistības) vai nodrošinātu aizstāvību gadījumā, ja tiek iesniegta prasība tiesā. Ja vēlaties saņemt sīkāku informāciju par to, cik ilgi mēs uzglabājam jūsu Personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot zemāk esošajā ‎10. sadaļā norādīto kontaktinformāciju un formulējiet savu pieprasījumu. 

7. JŪSU TIESĪBAS

 Wavin ievēro jūsu tiesības uz privātumu saskaņā ar visām vietējo tiesību aktu prasībām. Jebkura persona var interesēties par to Personas datu raksturu, kurus par viņu glabā vai apstrādā Wavin vai mūsu pilnvarota trešā puse.  

Ievērojot nosacījumus, kas izklāstīti jūsu jurisdikcijā piemērojamajos tiesību aktos, jums ir piekļuves tiesības, tiesības veikt labojumus, tiesības dzēst, tiesības ierobežot datu apstrādi, tiesības iebilst pret profilēšanu un tiesības uz datu pārnesamību.  

Turklāt, ciktāl Wavin paļaujas uz savām likumīgajām interesēm, lai apstrādātu jūsu Personas datus, jums ir tiesības iebilst pret šādu izmantošanu (ja vien Wavin nevar vai nu pierādīt pārliecinošu likumīgu izmantošanas pamatojumu, kas ir svarīgāks par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai ja mums nav jāapstrādā dati, lai izveidotu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības). 

Ja jūsu Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, jūs jebkurā laikā varat atsaukt piekrišanu, sazinoties ar mums, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju, neietekmējot tādas apstrādes likumību, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas.  

Visbeidzot, ja neesat apmierināts ar to, kā mēs apstrādājam jūsu Personas datus, vai ja uzskatāt, ka jūsu datu aizsardzības tiesības ir pārkāptas, jums ir tiesības iesniegt sūdzību tās valsts uzraudzības iestādei, kurā dzīvojat vai strādājat vai kur, jūsuprāt, ir pārkāptas jūsu tiesības. 

Ja jums ir kādi jautājumi vai vēlaties izmantot kādu no savām tiesībām saskaņā ar piemērojamajiem vietējiem tiesību aktiem attiecībā uz privātumu vai iesniegt iebildumus par jūsu Personas datu apstrādi, lūdzu, izmantojiet zemāk esošajā ‎10. sadaļā norādīto kontaktinformāciju un formulējiet savu pieprasījumu.  

Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu pēc iespējas ātrāk un saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Ja pieprasījums tiks noraidīts, atbildē tiks norādīts atteikuma iemesls. 

8. CITAS VIETNES

Mūsu tīmekļa vietne laiku pa laikam var saturēt saites uz un no trešo pušu vietnēm, piemēram, mūsu biznesa partneriem, sociālo mediju tīkliem, meitasuzņēmumu organizācijām un filiālēm. Ja sekojat saitei uz kādu no šīm vietnēm, lūdzu, ņemiet vērā, ka katrai no šīm vietnēm ir sava privātuma politika un ka mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz to. Pirms Personas datu iesniegšanas šajās vietnēs, lūdzu, iepazīstieties ar šo politiku.   

9. IZMAIŅAS ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ 

Šis Paziņojums laiku pa laikam var tikt pārskatīts. Ja tiek veiktas būtiskas izmaiņas jūsu Personas datu izmantošanas raksturā vai ja izmaiņas ir citādi jums svarīgas, mēs nodrošināsim, ka informācija jums tiek sniegta atsevišķi. 


10. SAZINIETIES AR MUMS 

Ja jums ir kādi jautājumi vai bažas saistībā ar šo Paziņojumu vai jūsu Personas datu apstrādi kopumā vai ja vēlaties izmantot kādas no savām tiesībām, lūdzu, rakstiet mums uz e-pastu wb@wavin.com, norādot sava vaicājuma raksturu.