Bygge bedre og mer robuste byer

Bygge bedre og mer robuste byer

Byene vokser og opplever utfordringer knyttet til klimaendringer, og derfor må vi ta smartere avgjørelser for å løse de fem største klimautfordringene: flom, tørke, varmebelastninger, uttømming av grunnvannet samt forurensning av overflatevann. Vi kan ikke gjøre det alene. Derfor samarbeider vi med byplanleggere, arkitekter, ingeniører og mange andre for å sikre at byene våre kan tilpasse seg klimaendringene, slik at vi er beskyttet både i dag og i fremtiden.

Vårt perspektiv

Å jobbe med en blågrønn infrastruktur med en god løsning for overvann er et puslespill som handler om størrelse og plass under bakken. Det handler også om bærekraft og miljøpåvirkning, trafikkbelastning, vedlikeholdskrav, lokale forskrifter og mye mer. Små tiltak og å sikre at alle avgjørelser teller kan få store konsekvenser for dette puslespillet.

Gjøre det mulig å gjenbruke regnvann

Regnvannstanker er lovpålagt i de fleste land, men de står likevel tomme 95 prosent av tiden, siden mesteparten av vannet etter kraftig regnvær føres til avløpssystemet isteden. Ved hjelp av tilgjengelig teknologi kan vi gjenbruke vannet til vanning og føre det tilbake til grunnvannet for å forhindre uttømming.

Unngå overløp i kloakken ved kraftig nedbør

Med digitale verktøy, for eksempel sensorer som gjør det mulig å forutse vedlikeholdsbehov, og forbedret produktdesign kan vi beskytte byens avløpssystemer mot problemer som følge av tilstopping. Sensorer kan overvåke og sørge for at rengjøring bare gjøres ved behov, slik at byen sparer både tid og penger. Veikummer med funksjoner som filtreringsmuligheter, beskytter avløpssystemet mot tilstopping på grunn av avfall.

Beskytte trær

Byene våre trenger trær mer enn noen gang til å gi skygge, beskytte mot varmebelastning og sikre komfort. Og med stadig mer trafikk, belastning og flere asfalterte områder står trærne overfor store utfordringer. Vi kan bidra ved hjelp av enkle løsninger, som for eksempel en rottank som gir trær luft å puste i, og som samler vann for tørkeperioder.

Sacha Stolp

Menneskene som gjør det mulig

Pionerer innen bærekraft, for eksempel Sacha Stolp, ansvarlig for innovasjon for programmet for fremtidsrettede ressurser i Amsterdam, leder korstoget for mer klimabestandige byer. Ett nabolag om gangen. By for by.

"Vi må fremtidssikre verdiene våre og skape nye standarder. I denne prosessen stiller jeg følgende spørsmål: Hvordan kan jeg lage løsninger som varer – til tross for ting som urbanisering, råvaremangel, klimaendringer og digitalisering? Alt handler om avskrivningstiden! Jeg lager ting som skal vare i 30 år, og om 30 år er vi i 2050! Da har vi en helt ny verden der vi har tilpasset oss klimaet og er sirkulære, karbonnøytrale, fremtidsrettede og smarte."

Sacha Stolp , Ansvarlig for innovasjon i programmet for fremtidsrettede ressurser i Amsterdam