Her Kararı İyi Değerlendir

Kesin olarak bildiğimiz şey şu: Önümüzdeki yıllarda iklim değişikliği ve etkileri sürdürülebilir bir çevre için kritik bir konu olmaya devam edecek. Şehirler üzerindeki bu baskıyı çok uzun zamandır hissediyor. Daha önceki “I Am Your City” adlı videoda Wavin olarak, şehirlerde karşı karşıya olduğumuz zorlukları ve onları geleceğe hazırlamak için bizlere (vatandaşlara) nasıl ihtiyaç duyulduğunu şehirlerimizin ağzından dile getirmiştik. 

Şehirlerde iklime uyumluluk, sürdürülebilir bir hayat için çok önemlidir. Hep birlikte, kendimizi güvende ve evimizde hissettiğimiz, yaşanabilir ve refah seviyesi yüksek şehirler yaratmalıyız. İşte bu yüzden şimdi verdiğimiz her bir karar, kentsel dayanıklılığa ulaşmak için kritik öneme sahiptir. 

Wavin'in sizin gibi düşünen müşteriler, iş ortakları, paydaşlar ve vatandaşlar için oluşturduğu ve daha iyi bir dünya yaratmak için fark yaratabileceği dört ilkemize göz atın. Hepimiz bu dünyadan sorumluyuz. Dünya bizim evimiz. Onu hep birlikte geleceğe hazır hale getirelim.  

Daha iyi tesisat ve hijyen koşulları

Miadı geçmiş kanalizasyon sistemlerimiz şehirleşme ve nüfus artışından etkilenerek sağlığımızı ve güvenliğimizi tehlikeye sokuyor.

Güvenli ve verimli su tedariği

Gelecek nesillerin su arzı ve talebi arasında % 40'lık bir eksiklikle karşı karşıya kalma riskleri söz konusudur. Bu durumda, su hatlarında meydana gelen kayıp kaçak oranları ya da yaşlanma sebebi ile boru hatlarında meydana gelen kirlilikler daha da önem kazanmaktadır.  

İklim Değişikliklerine dirençli şehirler

Şehirlerimiz büyüdükçe ve iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele ettikçe, çözümlerimizin iklime karşı dayanımında beş büyük sorunu çözmek için daha akıllı ve daha bütünleşik olması gerektiğini anlıyoruz. 

Daha iyi bina performansı

Yeni bir projeye başlarken, her ihtiyacı hesaba katmak zor olabilir ve projeler ilerledikçe, genellikle değişiklikler gündeme gelir.  Spesifikasyonlar değişebilir ve zaman, maliyet ve kaliteli ürünlerin tedarik edilmesi gibi kısıtlar, planlanandan daha niteliksiz uygulamalara yol açabilir. Ne yazık ki, bugünün binalarının çoğu beklenen performansları karşılayamıyor.