Rensing

Myndighetene krever stadig oftere at forurensede stoffer fjernes fra oppsamlet overvann, før det bortledes. Forurensede stoffer omfatter olje, sand og slam, samt tungmetaller. Wavin kan gi deg både ekspertrådgivning og de løsninger som sikrer at alle krav i gjeldende lover og standarder blir oppfylt.