Oppsamling

Overvann fra f.eks veier og stein- eller asfaltbelagte flater kan gi store mengder vann. Oppsaming i kummer nedgravd i bakken minimerer risikoen for flom og vannskader. Wavin tilbyr løsninger for håndtering av overvann tilpasset enhver utfordring.