Transport og drenering

Et overvannssystem skal drenere og transportere overskytende vann, uansett mengde eller hastighet. Wavins overvannsrør og drensrør optimaliserer overvannshåndteringen og oppfyller de strengeste kvalitetskrav.