Behandling og rensing

Det kan være behov for andre løsninger enn tradisjonell avledningshåndtering for å håndtere kloakk. Det er ofte et krav om behandling eller rensing av avløpsvann som inneholder olje, fett, eller partikler i utslippet til avløpssystemet.