Tryk

Når spildevandet ikke kan gravitere til renseanlægget, skal det pumpes. Wavins PE-trykafløbssystemer er løsningen.