Sieci

Sieć wodociągowa stanowi trzon systemu zaopatrzenia w wodę pitną. Wavin oferuje bezpieczne i niezawodne systemy rur z <PE 100 i PE 100 RC oraz kształtek zaciskowych i elektrooporowych odpowiednie do różnych warunków funkcjonowania oraz metod instalacji, w tym technik bezwykopowych.