Wavin RIB DV Dy

Wavin RIB er produsert i PP som gir god slagfasthet, høy korrosjonsbestandighet og lang levetid. Rørene betegnes i UTVENDIG diameter, og kommer med et komplett deleprogram i alle dimensjoner.

Vil du vite mer?

Drensrør og fittings inngår ofte i et større overvannssystem, hvor de sammen med drens- og sandfangskummer effektivt holder kjellere og fundamenter tørre, skaper sikre veier, sikrer optimale forhold på idrettsanlegg og beskytter dyrket mark mot oversvømmelse.

Toppslissede rør

Wavin drensrør har optimal dreneringseffekt. Rørene har slisser som vender opp, og den tette bunnen sikrer god avrenning samtidig som gjenslamming fra underside forhindres. Dobbeltveggede drensrør har de samme løsningene som Wavins X-Stream overvannsrør, og er i praksis det samme produktet, men med slisser. For å spyle og vedlikeholde en drensledning kan det være aktuelt å installere kummer. Våre kummer bygges opp av 315 eller 425 mm korrugerte stigerør, disse hører dermed naturlig inn under vårt sortiment for drenering. For drenering av grunnmur benyttes Wavins husdreneringskum, som bl.a. har ferdige tilpassede muffer for tilkobling av drensrør.

Fleksibelt program

Vi har et komplett program av drensrør og fittings av samme høye kvalitetsgrad. X-stream-rørene er godkjent i henhold til EN-13476 i tilllegg til Nordic Poly Mark, en felles nordisk sertifiseringsordning.