Wavin XL DV Di

Wavin XL-rør er vårt plassbesparende rør til fordrøyning, transport og drenering av overvann i store dimensjoner. Wavin XL-rør benyttes i systemer hvor store mengder vann enkelt og hurtig skal bortledes og/eller fordrøyes fra større bebygde areal, f.eks et større boligområde eller en stor næringstomt.

Sparer plass

Rørene imøtekommer ledningseierenes ønsker om større dimensjoner som en direkte konsekvens av klimaforandringer. I forhold til andre store systemer, gir Wavins XL-rør en enkel måte å lage fordrøyningsmagasiner på. Dette uten å kreve stor plass for installasjonen.

Vil du vite mer?

Vi selger vårt Wavin XL-rør som prosjektsalg ofte med spesialkomponenter som er håndlaget. Kontakt teknisk avdeling og forhør deg om alle mulige løsninger til ditt prosjekt. XL-rørene inngår ofte i større overvannssystemer sammen med f.eks virvelkammer, HDS Certaro-serien av avanserte sandfang og Certaro NS, vårt oljeutskillersortiment.

Enkel montering og lang levetid

Wavin XL-rørene er produsert i et sterkt PE-materiale som er enkelt å arbeide med, blant annet i forhold til montering og sveising. Rørene har alle plastens fordeler: Levetiden er lang og korrosjonsbestandigheten høy. Derfor er systemet også velegnet til vann med høyt innhold av partikler og kjemisk innhold.

Fleksibilitet i store dimensjoner

Bak Wavins Wavin XL-rør står en fleksibel produksjonsteknologi, som gør at hvert enkelt rør blir produsert til ditt spesifikke prosjekt. Rørene blir fremstilt etter ønsket byggelengde med muffe for gummipakning eller el-muffe. Innersiden er glatt og lys for optimal tv-inspeksjon og rensemulighet.

Intesio

Med Intesio tilbyr Wavin rådgivning, design og levering av produkter i alle prosjektfaser innenfor overvannshåndtering i bymiljøer. Når du velger Intesio-systemet, kan du maksimere effektiviteten og bæredyktigheten og samtidig minimere prosjekt- og produktomkostningene.

Inspeksjonsadgang

Med Wavin XL-rør er det mulig å lage inspeksjonsadgang i ø600mm og ø1000 mm stigerør direkte på rørene. ø600mm kan utføres på rør fra dimension ø1000mm til ø3000mm. Ø1000mm kan utføres på rør i dimensjonene fra ø1400mm til ø3000mm. På denne måten spares det mye plass og oppgraving, og løsningen er ved bruk av Wavins korrugerte oppføringsrør tilpasset standard toppløsninger. Inspeksjonsadgangen kan også etableres som en del av en retningsendring (på et bend). Det er ikke nødvendig å montere store kummer som rørene skal entres inn i.