Sandfang

Sandfangskummen skal hindre faste stoffer som sand, blader og lignende å komme ut i avløpsledningen. Den leveres med innvendig diamenter 315 og 425 mm og benyttes i tilknytning til avrenning fra veier, gårdsplasser, arealer med fast dekke osv.

Fleksibelt og robust

Du kan enkelt tilpasse og lage din egen løsning på stedet. Det korrugerte stigerøret er enkelt å kappe i ønsket lengde, og ved hjelp av Wavin In-Situ pakning for tilkobling av avløpsrør, vannlås eller drenstilkobling på det korrugerte stigerøret.

Toppløsninger

Til 315 og 425 sandfangskummer finnes det et rikholdig utvalg av toppløsninger bade i og utenfor vei.

Korrugert stigerør - perfekt for norske forhold

Sandfangskummen er i praksis et korrugert stigerør med bunn og utløp. I standard utførelse leveres kummen med sandfang på 35 eller 70 liter. Kummens utløp er tilpasset tilkobling av vanlige avløpsrør Ø110, 160 eller 200 mm. Den kan leveres med vannlås.

Vil du vite mer?

Våres sandfang og taknedløpskkummer er et standardsortiment og brukes også i forbindelse med veiavvanning. Velg størrelse på sandfanget etter rensehyppighet og toppløsning, etter overflatekonstruksjon.