Notekūdeņi kanalizācija

Novadot kanalizāciju no dzīvojamām, daudzstāvu un komerciālām ēkām, jums nepieciešamas stabilas, uzticamas un ilgtspējīgas sistēmas. Plastmasas cauruļvadu sistēmas ir pārbaudīti risinājumi kanalizācijas un notekūdeņu novadīšanai.