Kogunemine ja infiltratsioon

Hoidke suured sajuhulgad kontrolli all ning nõnda vähendate üleujutuskahjustuste ohtu. Meie sademevee kogumislahendused tagavad maksimaalse kontrolli sademevee ärajuhtimise üle. Infiltratsioon juhib sademevee aeglaselt ümbritsevasse pinnasesse.