Litinové mříže a poklopy

Naše plastové, betonové nebo litinové poklopy použijte v závislosti na místě jejich zabudování.

třída A15 (pro zatížení 1,5 t)

Plochy používané výlučně chodci a cyklisty.

třída B125 (pro zatížení 12,5 t)

Chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech.

třída D400 (pro zatížení 40 t)

Vozovky pozemních komunikací (také ulice pro pěší), zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel.

Více o produktech

Prohlédněte si varianty řešení společnosti Wavin Ekoplastik pro kanalizaci. O svých specifických potřebách a cílech si promluvte se zástupci společnosti Wavin Ekoplastik.