Hospodaření s dešťovou vodou

Klimatické změny přinášejí intenzivní srážky a tudíž vyšší hrozbu lokálních povodní v obcích a městech. Zasakováním nebo retencí dešťové vody s regulovaným odtokem efektivně podpoříte udržení vody v krajině. Zároveň tím snížíte riziko poškození budov a infrastruktury a také ohrožení veřejného zdraví.

Retence a vsakování

Poraďte si s maximálními srážkami a minimalizujte riziko škody ze zaplavení majetku. Naše řešení pro zasakování vám poskytne maximální kontrolu nad vypouštěním dešťové vody. Zasakováním se voda pomalu infiltruje do okolní půdy. Akumulační boxy z naší nabídky jsou schopny nabídnout jakýkoliv retenční objem.

Wavin PolderRoof

Jako retenční nádrž a zásobárna vody umožňuje skladovat a znovu používat dešťovou vodu jako hlavní zdroj vody pro údržbu zelené střechy. Ochlaďte naše města, vytvořte biologickou rozmanitost a navrhněte krásné budovy.

TreeTank

Městský strom - zelený multifunkční prvek budoucnosti. Důraz na kvalitu života ve městech se převedl také do části urbanistického rozvoje a rekonstrukce měst. Urbanisti a architekti jsou vedeni k úpravám koncepce rozvoje měst s cílem, aby ve městech pozitivně ovlivnili kvalitu života.

StormHarvester

Systém představuje technologii optimalizace opětovného využívání dešťové vody, zatímco snižuje dopady povodní v důsledku přívalových srážek. Jedná se o kombinované řešení retenční a akumulační nádrže Wavin a senzorovou technologii StormHarvester. Systém napomáhá životnímu prostředí mnoha způsoby, včetně doplňování hladiny podzemní vody a snižování celkové spotřeby pitné vody.