Regulační prvek

Regulační prvky slouží pro úpravu průtoku odváděné dešťové vody, kterou nelze na pozemku zasakovat. Kromě zajištění plynulého odtoku zabraňují i vyplavování nečistot a sedimentu.

Vlastnosti

K dispozici jsou dvě varianty – Typ L a Typ T, přičemž obě se dodávají pro dimenze 110, 160, 200, 250 a 315. Jsou vhodné pro průtoky od 0,5 až 50l/s.

Použití

Regulační prvky je nutné použít tam, kde není umožněno vsakování dešťových vod. Tyto vody je pak nutné nejdříve na pozemku zdržet a následně regulovaně vypouštět do kanalizační sítě.

Přednosti

Výhodou regulačních prvků Wavin je možnost osazení do jakékoliv šachty s prohloubeným dnem. Odtokový otvor se připravuje na základě výpočtu dané situace.

Více o produktech

Kromě statických regulačních prvků nabízíme i vírové ventily z nerezové oceli. Jejich montáž je jednoduchá a rychlá. O svých specifických potřebách a cílech si promluvte s našimi odborníky.