Inženýrské sítě

Vodovodní potrubní síť je páteří rozvodu pitné vody od poskytovatele ke spotřebiteli. Společnost Wavin nabízí bezpečné a spolehlivé PE systémy pro různé provozní podmínky a instalační metody, včetně bezvýkopových technologií.