Släta rör PP

Wavins släta PP enskiktsrör är en familj av slagtåliga och slitstarka plaströr för avledning av regnvatten och avloppsvatten. Systemet finns i dimensionerna 110, 160 och 200 mm och erbjuder många fördelar.

Märkt med Nordic Poly Mark

Rören produceras enligt EN 1852 och uppfyller naturligtvis gällande europeiska standarder. De är också certifierade och märkta med Nordic Poly Mark, som är ett frivilligt system med ett antal ytterligare krav som upprätthåller den nordiska kvalitetsnivån.

Vad är nästa steg

PP enskiktsrör är alltid en del av ett större avloppssystem. Wavin har ett komplett sortiment av anslutande brunnar, såsom TEGRA-familjen och övergångslösningar som fungerar bra med rören, både i samband med installation av nya avloppssystem samt vid renovering av befintliga.

Täta skarvar med Fix-Lock®

PP enskiktsrör i dimension 110 och 160 levereras med vår unika, fastsittande Fix • Lock® tätningsring som tätar på två punkter. Detta åstadkommer en stor kontaktyta på röret och ger dubbel säkerhet. Fix • Lock® sitter fast i muffen och kan inte förskjutas in i röret.