Wafix PP

Wafix PP är ett komplett program med närmare 200 st produkter bestående av rör och delar med dimensioner upp till 160 mm. Rör och delar har en fastmonterad oljebeständig tätningsring.

Fastmonterad tätningsring Fix•lock®

Wafix PP levereras med den unika fastsittande tätningsringen Fix•lock®, som tätar på tre punkter, vilket ger en större anläggningsyta mot röret och därmed en tätare fog. Detta innebär i sin tur minimal friktion mellan rör och tätningsring vilket reducerar den kraft som behövs för montering. Tätningsringen är oljebeständig.

Robust system

Wafix PP är framställt av återanvändningsbart PP-material, som ger både rör och delar goda fysiska och kemiska egenskaper. Rören är S16, delar är S14 och tål därför de ev. slag och stötar som kan uppstår under installation.

Testat för ljud och brand

Wafix PP är testat och typgodkänt för ljud och brand och har minst lika bra ljuddämpande förmåga och brandegenskaper som flertalet av de ljuddämpande system som i dag finns på marknaden. Wafix PP kan därmed användas vid alla installationer där ljud och brandkrav är föreskrivet i bygghandling.

Tryggt

Wafix PP är Säker Vatten anpassat. En Säker Vatteninstallation är en installation som är utförd enligt gällande branschregler, av auktoriserade montörer och arbetsledare anställda på ett auktoriserat VVS-företag och där föreskrivna kontroller är genomförda och intyg överlämnat till beställaren.

Vad är nästa steg?

Wafix PP klarar normala krav gällande ljud och brand, vid högre krav på låg ljudnivå från inomhusavloppsinstallationen rekommenderar vi AS+, som har marknadens mest ljuddämpande förmåga. AS+ är också anpassat till Säker Vatten.

Platsbesparande system

Slimmad muff för enkel installation i trånga utrymmen och slitsar, det betyder att systemet är mindre platskrävande vid montering.