Dagvattenkassett Aquacell Lite

AquaCell Lite är Wavins kassett för infiltration av dagvatten i områden med låg trafikbelastning. Systemet är enkel att installera och utan inspektion.

Grundvatten och belastningsförhållanden

AquaCell Lite dagvattenkassetter är konstruerade och tillverkade för att tåla typiska belastningsförhållanden i gröna zoner under en period på 50 år utan service.

Till områden utan trafiklast

Dessa exceptionellt lätta plastutrustningar är modulära och mångsidiga. Du kan bygga underjordiska tankar snabbt och enkelt. AquaCell Lite har tydliga fördelar jämfört med traditionella betongdämpningstankar: ingen torktid, mindre utgrävning behövs, och dom är lätta att hantera och installera.

Snabb installation

Med AquaCell Lite kan du leda dagvatten direkt från takrännorna ned genom en brunnslösning till kassetterna, innan regnvattnet sjunker genom jorden till dagvattnet. Kassetterna packas in i geotextile, som håller sand och smuts ute ur systemet.

Nästa steg?

Med Intesio erbjuder Wavin rådgivning, design och leverans av produkter i alla projektfaser när det gäller dagvattenhantering. När du väljer Intesiosystemet kan du maximera effektiviteten och hållbarheten och samtidigt minimera projekt- och produktomkostnader