Om Wavin Sverige

Wavin erbjuder effektiva lösningar för grundläggande behov i det dagliga livet: trygg distribution av dricksvatten, hållbar förvaltning av dagvatten och spillvatten, energieffektiv uppvärmning och kylning av byggnader, inomhusavloppsystem samt produkter för Telekom och kabelkanalisation.

Vem är Wavin Sverige

Hos Wavin gör vi lösningar, som täcker människors basala behov. Våra produkter utgör en central funktion i de flestas vardag – dock utan att man många gånger vet om det!

Wavins produkter finns nämligen oftast placerade bakom väggar, under golv, vägar, parkeringsplatser och åkrar. Oss gör det inget att våra produkter arbetar i en dold tillvaro, det betyder nämligen att de solida och säkra rörsystemen och VVS-installationerna vi levererar, fungerar som de ska.

Wavin erbjuder effektiva lösningar för grundläggande behov i det dagliga livet: trygg distribution av dricksvatten, hållbar förvaltning av dagvatten och spillvatten, energieffektiv uppvärmning och kylning av byggnader, inomhusavloppsystem samt produkter för Telekom och kabelkanalisation.

Wavins Europeiska ledning, vår marknadsnärvaro i 40 länder, satsning på innovation och teknisk support, kommer alla våra kunder tillgodo. Vi uppnår genomgående de högsta standarder för hållbarhet och säkrar total försörjningssäkerhet för att stötta våra kunder till att uppnå sina mål.

Kuriosa från 1953 till dags datum

 • 2019 Mexichem byter namn till Orbia

 • 2014 Mexichem köper Dura-Line, global ledare inom högdensitetspolyeten. Lösningar för telekom och datakommunikation, energi och infrastruktur.

 • 2013 Utbyggnad av fabriken i Eskilstuna.Fabriken i Borås avvecklas.

 • 2012 Wavin köps av Mexichem, världens största plaströrsproducent

 • 2011 Wavin köper KWH Pipe's PE-division samt tar över fabriken i Borås

 • 2009 Utbyggnad av fabrik och kontor i Sverige

 • 2003 Wavin köper Ronaplast och Labko

 • 2001 Wavin köper Svenska Arot och Norska Icopals rördivision

 • 1999 Etablering i Ryssland

 • 1995 Fabrik i Baltikum

 • 1991 Fabrik i Polen

 • 1981 Fabrik i Sverige, Eskilstuna

 • 1958 Fabrik på Irland

 • 1957 Nordisk Wavin A/S i Danmark grundas

 • 1956 Wavins expansion i Europa börjar, ny fabrik i Tyskland

 • 1953 Världens första PVC-tryck i stora dimensioner (>=100mm) tillverkas