Hållbarhet – hållbarhet är en del i allt vi gör

Som branschledande leverantör till byggsektorn är vi fast beslutna om att ta ledningen på hållbarhetsområdet i vår bransch senast år 2025. Detta gör vi genom faktiska investeringar, åtgärder, mätbara resultat, ett tydligt ledarskap och genom samarbete med våra kunder, användare och leverantörer. Målet är nettonollutsläpp av koldioxid senast 2050. Vårt fokus är att bygga hälsosamma och hållbara miljöer för alla.

Wavins sex hållbarhetsprogram

Innovation

Vi utvecklar innovativa lösningar för säker och hållbar vattenförsörjning som stödjer utsatta samhällen och hjälper våra kunder att möta utmaningarna med klimatförändringarna.

Social inkludering

Vi skapar en positiv inverkan på samhällen genom att förbättra tillgängligheten till grundläggande mänskliga behov som utbildning och rent vatten i regioner med bristfällig infrastruktur.

Cirkulär ekonomi

Våra material och produkter är designade för att återvinnas och återanvändas för att maximera miljövärdet. För att sluta kretsloppet på material förbättrar vi kontinuerligt våra upphandlingsprocesser och hjälper till att öka återvinnandet.

Rapportering

Tydliga mål är nyckeln till vårt hållbarhetsprogram. Vi vill skapa full transparens och öppenhet för alla intressenter, så vi utvecklar verktyg, processer och kompetens för att samla in data av hög kvalitet.

Miljöpåverkan

Vi optimerar kontinuerligt våra produktions- och värdekedjeprocesser för att minska utsläppen av växthusgaser. Detta uppnås med hållbar energi, SMART-lösningar och andra innovativa finjusteringar.

Public affairs

Vi är involverade i den politiska debatten och bygger strategiska allianser för att främja hållbarhet, öka medvetenheten och agerande.

Vi gör redan skillnad

Våra åtgärder hjälper till att tackla några av världens största utmaningar kring vattenförsörjning, sanitet, klimatbeständiga städer och byggeffektivitet.

TreeTanks för grönare städer

Träd ger skugga, absorberar koldioxid, släpper ut syre och frisk luft samt ger en kylande effekt. För att stötta tillväxten av träd i stadsmiljöer utvecklade vi TreeTank®. Vår lösning låter träd växa och förhindrar att rötter förstör vägar och trottoarer.

Återvunnen plast ger förstklassiga vägar

En övergång från asfalt till plastvägar kan minska koldioxidutsläppen med upp till 70% jämfört med traditionellt vägbygge. I ett joint venture med Volker Wessels har vi utvecklat PlasticRoad. Den är 30 meter lång och innehåller återvunnen plast som motsvarar mer än 218 000 plastmuggar.