Om Wavin

Här kan du läsa om hur Wavins innovativa och hållbara lösningar hjälper till att förbättra människors liv i hela världen och hur du blir en del av oss!

Om Wavin Sverige

Wavin ger effektiva lösningar för grundläggande behov i det dagliga livet: trygg distribution av dricksvatten, hållbar förvaltning av dagvatten och spillvatten, energieffektiv uppvärmning och kylning av byggnader, inomhusavloppsystem samt produkter för Telekom och kabelkanalisation.

Om Wavin – Vi bygger en hållbar framtid

Wavin är en global aktör som tillhandahåller ett brett sortiment av hållbara lösningar inom bygg och infrastruktur. Våra innovativa system bidrar till att skapa hälsosamma och hållbara miljöer.

Vårt syfte

Vi skapar älskvärda och trivsamma städer genom att tillhandahålla säker och effektiv vattenförsörjning, förbättrade sanitetsmöjligheter och hygien, klimatsmarta städer och bättre byggprestanda.

Hållbarhet – hållbarhet är en del i allt vi gör

Som branschledande leverantör till byggsektorn är vi fast beslutna om att ta ledningen på hållbarhetsområdet i vår bransch senast år 2025. Detta gör vi genom faktiska investeringar, åtgärder, mätbara resultat, ett tydligt ledarskap och genom samarbete med våra kunder, användare och leverantörer. Målet är nettonollutsläpp av koldioxid senast 2050. Vårt fokus är att bygga hälsosamma och hållbara miljöer för alla.

Bli en del av vårt team

Är du intresserad av att bli en del av Wavin? Vi letar alltid efter nya, duktiga medarbetare. Wavin är ett globalt företag med medarbetare inom många områden. Vi värnar om mångfald, innovation och nytänkande.

Kvalitet

Majoriteten av Wavins produkter är utvecklade, producerade och godkända enligt nationella och internationella standarder. För att upprätthålla produktgodkännandena krävs en löpande opartisk kontroll av produkter och procedurer, som utförs av Danmarks Teknologiska Institut.

Wavins DNV GL-certifierade ISO 9001 kvalitetsledningssystem säkerställer att vi upprätthåller och förbättrar kvaliteten på våra produkter och tjänster.