Innovativa produktlösningar och system

Vi har lösningar för en mängd olika bygg- och infrastrukturrelaterade utmaningar – allt från hållbar hantering av dricksvatten, dagvattenhantering och uppvärmning av byggnader till inomhusavloppssystem.  

Dagvatten i städer

Att planera och bygga städer på ett vattenvänligt sätt kräver genomtänkta koncept. Vad kan vi göra för att motverka de tydligt märkbara effekterna av extrema perioder av värme och kraftigt regn?

Inneklimat

Lösningar som ger optimal komfort med låg elförbrukning. Vi kan påverka inneklimatet via temperatur, luftkvalitet och luftfuktighet på flera olika sätt. Det hjälper oss att vara produktiva, bekväma och glada på de platser vi tillbringar större delen av våra liv.

Inomhusavlopp

Den moderna VVS-installatören står inför ett antal utmaningar, frågor och byggnadsrelaterade krav innan rätt system kan väljas för ett projekt. Krav på ljuddämpning, utrymme, material, brandskydd med mera är integrerade i våra olika lösningar.

Spillvatten

Transport av spillvatten från hushåll, företag och industrier till reningsverk kräver pålitliga och hållbara system. Du ska både säkra vår hälsa och miljö till en rimlig kostnad.

Vatten är en resurs som vi måste lära oss att hantera cirkulärt. Vi måste hitta metoder där vi kan återföra vattnet i cirkulation snabbare än vad naturen klarar av. Vi vill återanvända vatten som samlas in och spara på vårt dricksvatten.

Blogg

Välkommen till vårt kunskapscenter! Här hittar du all information som rör Wavin – de senaste nyheterna, branschinformation, vår hållbarhetsresa, innovativa produkter och lösningar och inspirerande referensprojekt.