Sieci Wavin TS DOQ

Wavin TSDOQ® do najbardziej wytrzymałe rury do wody. Mogą być układane w każdych warunkach, w gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki piaskowej, a w przewiercie sterowanym nawet bez rur osłonowych. Nacięcia i zarysowania, które mogą powstawać w wyniku bezwykopowego ich układania mogą sięgać aż do 20% grubości ścianki. Zakres średnic od 63 do 630mm. 

Materiały do pobrania

Potwierdzona jakość

Wytrzymałość rur Wavin TS DOQ®  potwierdzona jest przez niezależne, uznane instytuty badawcze, takie jak Hessel Ingenieurtechnik GmbH (Niemcy), Gastec (Holandia) i BECETEL (Belgia) oraz przez szereg badań takich jak: test karbu, test FNCT oraz  test nacisku punktowego wg dr. Hessela. Rury Wavin TS DOQ® charakteryzuje także zwiększona odporność na powolną propagację pęknięć.

Opcje łączenia

Rury Wavin TS DOQ®  można łączyć z wykorzystaniem wszystkich dostępnych technik – za pomocą złączek zaciskowych (w średnicach od 25 do 110 mm) oraz poprzez zgrzewanie elektrooporowe i doczołowe. Wavin oferuje pełną gamę złączek zaciskowych oraz elektrooporowych i doczołowych z PE 100, a także łączniki niestandardowe np. MULTI/JOINT 3000 PLUS (w średnicach od 50 do 400 mm) służące do łączenia rur wykonanych z różnych materiałów.

100 letnia trwałość

Rury Wavin TS DOQ®  posiadają wysoką odporność na ścieranie i gładkość hydrauliczną, co obniża koszty eksploatacyjne oraz gwarantuje bezawaryjność systemu w całym okresie eksploatacji. Wysoka elastyczność polietylenu i doskonała współpraca z gruntem umożliwia również instalację rur wodociągowych Wavin TS DOQ®  na obszarach eksploatacji górniczej oraz w budownictwie drogowym. Rury Wavin TS DOQ®  cechuje wysoka odporność chemiczna, dzięki czemu znajdują zastosowanie również w instalacjach technologicznych i przemysłowych.

Co więcej?

W przypadku konieczności modernizacji istniejącej instalacji korzystając z technologii bezwykopowych przy akceptacji niewielkiej redukcji średnicy rurociągu, system Compact Pipe będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. Zachęcamy do kontaktu ze specjalistami Wavin w celu szczegółowego omówienia wymagań i oczekiwań.

Gwarancja powtarzalnej jakości

Jakość rury dokumentowana jest na każdym etapie jej produkcji, od surowców po dostawę rur na plac budowy. System jakości DOQ potwierdza niezmienne, najwyższe parametry każdej partii surowca i produkowanych rur wodociągowych Wavin TS. Rura wodociągowa Wavin TS DOQ® znacznie przewyższa wymagania materiałowe zawarte w specyfikacji technicznej PAS 1075 (certyfikat zgodności DIN CERTCO). 

Najbardziej wytrzymała rura

Wavin TSDOQ® jest współwytłaczaną rurą, w której warstwy ochronne (zewnętrzna i wewnętrzna) wykonane są z niezwykle wytrzymałego tworzywa - PE 100 RC XSC 50. Warstwa środkowa produkowana jest z polietylenu klasy PE 100 RC, a wszystkie trzy warstwy połączone są molekularnie i nie dają się oddzielić mechanicznie. Zewnętrzna warstwa zapewnia ekstremalną odporność na zarysowania, zaś warstwa wewnętrzna chroni rurę przed pęknięciami na skutek działania obciążeń punktowych.