Sieci Wavin TS DOQ

Wavin TSDOQ® do najbardziej wytrzymałe rury do budowy sieci kanalizacyjnych. Mogą być układane w każdych warunkach, w gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki piaskowej, a w przewiercie sterowanym nawet bez rur osłonowych. Nacięcia i zarysowania, które mogą powstawać w wyniku bezwykopowego ich układania mogą sięgać aż do 20% grubości ścianki. Zakres średnic od 63 do 630mm.

Najbardziej wytrzymała rura

Wavin TSDOQ® jest współwytłaczaną rurą, w której warstwy ochronne (zewnętrzna i wewnętrzna) wykonane są z niezwykle wytrzymałego tworzywa - PE 100 RC XSC 50. Warstwa środkowa produkowana jest z polietylenu klasy PE 100 RC, a wszystkie trzy warstwy połączone są molekularnie i nie dają się oddzielić mechanicznie. Zewnętrzna warstwa zapewnia ekstremalną odporność na zarysowania, zaś warstwa wewnętrzna chroni rurę przed pęknięciami na skutek działania obciążeń punktowych.

Gwarancja powtarzalnej jakości

Jakość rury dokumentowana jest na każdym etapie jej produkcji, od surowców po dostawę rur na plac budowy. System jakości DOQ potwierdza niezmienne, najwyższe parametry każdej partii surowca i produkowanych rur kanalizacyjnych Wavin TS. Rura Wavin TS DOQ® znacznie przewyższa wymagania materiałowe zawarte w specyfikacji technicznej PAS 1075 (certyfikat zgodności DIN CERTCO).

Co dalej?

W przypadku konieczności modernizacji istniejącej instalacji korzystając z technologii bezwykopowych przy akceptacji niewielkiej redukcji średnicy rurociągu, system Compact Pipe będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. Zachęcamy do kontaktu ze specjalistami Wavin w celu szczegółowego omówienia wymagań i oczekiwań.

Opcje łączenia

Rury Wavin TS DOQ®  można łączyć z wykorzystaniem wszystkich dostępnych technik – za pomocą złączek zaciskowych (w średnicach od 25 do 110 mm) oraz poprzez zgrzewanie elektrooporowe i doczołowe. Wavin oferuje pełną gamę złączek zaciskowych oraz elektrooporowych z PE 100, a także łączniki niestandardowe np. MULTI/JOINT 3000 PLUS (w średnicach od 50 do 400 mm) służące do łączenia rur wykonanych z róż¬nych materiałów

100 letnia trwałość

Rury Wavin TS DOQ® posiadają ponadto wysoką odporność na ścieranie i gładkość hydrauliczną, co obniża koszty eksploatacyjne oraz gwarantuje bezawaryjność systemu w całym okresie eksploatacji. Wysoka elastyczność polietylenu i doskonała współpraca z gruntem umożliwia natomiast instalację rur do kanalizacji Wavin TS DOQ® na obszarach eksploatacji górniczej oraz w budownictwie drogowym. Rury Wavin TS DOQ® cechuje wysoka odporność chemiczna, dzięki czemu znajdują zastosowanie również w instalacjach technologicznych i przemysłowych.