Przepompownie ścieków i wód zanieczyszczonych

Oferta Wavin to dwa rodzaje przepompowni – przepompownie ścieków zawierających fekalia oraz przepompownie wód zanieczyszczonych zabudowane w zbiornikach różnej wielkości. Zbiorniki przepompowni Wavin charakteryzują się wysokimi właściwościami wytrzymałościowymi, są lekkie i przystosowane do montażu we własnym zakresie. Praca przepompowni Wavin jest w pełni zautomatyzowana. 

Bogata oferta, idealnie dopasowana do potrzeb

W zależności od potrzeb przepompownie mogą być zabudowane w zbiornikach 425 oraz Wavin Tegra 600 (są to maksymalnie sprefabrykowane pompownie z jedną pompą) lub w zbiorniku Wavin Tegra 1000 (wówczas pompownie wyposażone są w jedną lub dwie pompy). Możliwość zastosowania w przepompowniach różnych klas zwieńczeń, od A15 do D400, dodatkowo pozwala na dobranie odpowiedniego dla danej aplikacji zestawu.

Wysoka wytrzymałość

Zbiorniki przepompowni odporne są na korozję, a także agresywne oddziaływanie ścieków i oparów. Ze względu na karbowaną konstrukcję doskonale współpracują z gruntem i odporne są na wypór wód gruntowych. Niezmiernie ważne jest, że zbiorniki są szczelne i nie występuje zjawisko infiltracji wód gruntowych do wewnątrz i eksfiltracji ścieków do gruntu.

Prosty montaż i uruchomienie

Możliwy jest montaż nawet w trudnodostępnych miejscach i bez użycia ciężkiego sprzętu. Dodatkową zaletą jest niewielki ciężar zbiorników przepompowni. Po podłączeniu przepompowni do zasilania oraz odbiornika podejmuje ona pracę w sposób automatyczny. Uruchomienie można wykonać we własnym zakresie zgodnie z instrukcją obsługi lub przez serwis pompowni Wavin.

Automatyka zasilająco-sterująca

Pompownie wyposażono w elementy do automatycznego sterowania – wyłączniki pływakowe i szafki zasilająco-sterujące. Włączają i wyłączają się automatycznie. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny sygnalizuje stany pracy i informuje o ewentualnych nieprawidłowościach w pracy. W sterowniku dostępna jest statystyka i historia pracy przepompowni, która pozwala użytkownikowi lub serwisantom na planowe naprawy i konserwacje.

Pamiętaj

Przepompowni nie zaleca się stosować do ścieków zawierających dużo zanieczyszczeń mineralnych (piasek, żwir) i wody z domieszkami włóknistymi (zużyte wody ze zmywania, prania lub natrysków, wody drenarskie lub opadowe, sklarowane ścieki - bez domieszek fekalnych). Stosowane powinny być natomiast do usuwania wód z parkingów podziemnych, piwnic, systemów drenarskich, indywidualnych układów oczyszczania ścieków.

Co dalej?

Biuro projektowe Wavin każdorazowo przeprowadza dobór szczegółowy do indywidualnych potrzeb klienta. Zachęcamy do korzystania z formularza doboru w celu przesłania nam szczegółowych danych. Istnieje także możliwość skompletowania przepompowni wychodzących poza standardowe rozwiązania katalogowe.