Polityka dotycząca zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska i społeczności

Nasza polityka: Zdrowie, Bezpieczeństwo, Środowisko i Społeczność - Klucz do Zrównoważonego Rozwoju

W Wavin priorytetem jest dążenie do zrównoważonego rozwoju. Nasze działania w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska i społeczności odgrywają kluczową rolę w prowadzeniu naszej działalności. Zobowiązujemy się do nieustannego doskonalenia naszych praktyk, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz eliminacji negatywnego wpływu na ludzi i środowisko.

Nieustannie pracujemy nad:

  • Opracowaniem, wdrożeniem i utrzymaniem systemów zarządzania dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska i społeczności zgodnych z międzynarodowymi normami. Dzięki nim jesteśmy w stanie identyfikować, oceniać i zarządzać ryzykiem dla pracowników, kontrahentów, środowiska i społeczności.
  • Dążeniem do osiągnięcia wiodącej pozycji w branży, przestrzegając najwyższych standardów.
  • Spełnieniem oraz w niektórych przypadkach przekroczeniem obowiązujących wymagań prawnych.
  • Rozwojem naszych pracowników i zapewnieniem niezbędnych zasobów do osiągania naszych celów.
  • Oferowaniem wsparcia i poszanowania podstawowych praw człowieka pracowników, kontrahentów, społeczności, a także szanowanie tradycyjnych praw rdzennej ludności.
  • Udzielaniem porad i wsparcia dotyczącego odpowiedzialnego korzystania z naszych produktów.

Dążymy również do dzielenia się naszym sukcesem poprzez:

  • Współpracę z lokalnymi społecznościami w celu zaspokajania potrzeb infrastrukturalnych, wykorzystując odpowiednie umiejętności i technologie.
  • Tworzenie partnerstw skoncentrowanych na tworzeniu zrównoważonej wartości dla wszystkich zainteresowanych stron.

Ważne jest dla nas utrzymywanie komunikacji z naszymi pracownikami, kontrahentami, partnerami biznesowymi, dostawcami, klientami, odwiedzającymi nas oraz społecznościami, angażując ich w celu:

  • Budowania relacji opartych na uczciwości, otwartości, wzajemnym zaufaniu i zaangażowaniu.
  • Dzielenia się odpowiedzialnością za spełnienie wymagań naszej polityki.

Regularnie przeglądamy nasze postępy i informujemy o nich publicznie, aby zapewnić, że nasza polityka nadal odpowiada potrzebom naszych interesariuszy. Naszym celem jest osiągnięcie zerowego szkodliwego wpływu i uznanie ze strony społeczności, w których działamy.

Dążąc do zrównoważonego rozwoju, osiągniemy sukces, spełniając nasze cele i zdobywając uznanie w społecznościach, w których jesteśmy obecni.