Laboratorium Zakładowe

Laboratorium Zakładowe Wavin Polska S.A. wykonuje badania rur i kształtek z tworzyw sztucznych oraz badania poliolefin i PVC.


W celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług Laboratorium Zakładowe wdrożyło i utrzymuje system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN - EN  ISO/IEC 17025:2018-02. Laboratorium Zakładowe Wavin Polska S.A. jako pierwsze w Polsce otrzymało akredytację na wzorcowanie średnicówek taśmowych zarówno do pomiarów wewnętrznych jak i zewnętrznych.

Laboratorium Badawcze

W 2010 roku Laboratorium Zakładowe Wavin Polska S.A. otrzymało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w dziedzinie badań. Metody objęte certyfikatem akredytacji nr AB 1256 znajdują się w zakresie akredytacji, który jest do pobrania. Poza zakresem akredytacji Laboratorium wykonuje również badania:


˗ odporności na uderzenie rur osłonowych wg PN-EN 61386-24:2010

˗ oznaczania temperatur topnienia i stopnia krystaliczności polimerów metodą mikrokalorymetrii skaningowej

˗ próby zginania połączeń zgrzewanych wg PN-EN 12814-1

˗ próby krótkookresowego rozciągania połączeń zgrzewanych wg PN-EN 12814-2

˗ szczelności połączeń kielichowych rur ciśnieniowych przy krótkotrwałym i długotrwałym wewnętrznym ciśnieniu hydrostatycznym oraz przy krótkotrwałym podciśnieniu powietrza

˗ ścieralności rur

˗ starzenia naturalnego wyrobów

˗ wytrzymałości złącza rur drenarskich karbowanych

˗ odporności na uderzenia zewnętrzne rur drenarskich karbowanych

˗ odporności na udarowe rozciąganie rur drenarskich karbowanych

˗ odporności dna studni na uderzenie

Laboratorium Wzorcujące

Laboratorium Zakładowe posiada akredytację PCA w zakresie wzorcowań nr AP 167 obejmującą średnicówki taśmowe, suwmiarki, grubościomierze, głowice mikrometryczne i czujniki elektroniczne.


Poza zakresem akredytacji Laboratorium wykonuje precyzyjne pomiary geometryczne oraz wzorcuje narzędzia pomiarowe:


˗ czujniki analogowe, mikrometry, głębokościomierze i wysokościomierze suwmiarkowe, przymiary wstęgowe, średnicówki czujnikowe

˗ wagi nieautomatyczne elektroniczne

˗ elektroniczne mierniki temperatury

˗ ciśnieniomierze elektroniczne.


Polskie Centrum Akredytacji (PCA) jest sygnatariuszem porozumienia o wzajemnym uznawaniu ILAC MRA, co oznacza iż wyniki badań i wzorcowań objętych akredytacją PCA sa uznawane przez wszystkich sygnatariuszy porozumienia, czyli w większości krajów na świecie.


Od 2017 roku Laboratorium Zakładowe posiada uznanie DIN CERTCO. Oznacza to, iż Laboratorium Zakładowe może prowadzić badania w ramach procedur certyfikujących DIN CERTCO zgodnie z określonymi normami dotyczącymi wyrobów.

Kontakt z Laboratorium

Katarzyna Wieczorek

Kierownik Laboratorium ZakładowegoM: 691710721

wyślij email

Paweł Florczak

Kierownik Laboratorium Wzorcującego

M: 691710511

wyślij email

Adam Biniaś

Menadżer ds. Jakości

wyślij email