A Wavin Magyarország nyereményjátékainak részvételi- és játékszabályzatai

A Wavin Magyarország „Wavin hűségprogram” részvételi szabályzata

1.     Jelen Szabályzat hatálya

Jelen részvételi szabályzat a Wavin Hungary Kft. (székhely: 2072 Zsámbék, Új Gyártelep, adószám: 10781553-2-13, cg. szám: 13-09-065853) tulajdonában lévő www.wavin.hu; (https://promo.wavin.com/hu-hu/husegprogram2024) megrendezésre kerülő "Wavin Hűségprogram” (a továbbiakban: a "Hűségprogram") részvételi feltételeit tartalmazza. A Hűségprogram szervezője a Wavin Hungary Kft. (a továbbiakban: a "Szervező" vagy „Adatkezelő”).

2.     A Hűségprogam időtartama:

2024.02.15 00:00 – 11.15. 23:59
Pontok beváltásának határideje: 2024.11.15. 23:59

3.     A Hűségrogramban való részvétel feltételei

3.1 Regisztráció

A Hűségprogramban a www.wavin.hu (https://promo.wavin.com/hu-hu/husegprogram2024) oldalon történő regisztrációval vehet részt.

A Regisztrációval elfogadja jelen szabályzatban foglaltakat, a jelen szabályzatban 7. pontjában rögzített Hűségprogram Adatkezelési Tájékoztatót, továbbá nyilatkozik arról, hogy a Wavin.hu weboldal általános adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte és elfogadta.

Minden Regisztrációkor az email címnek meg kell egyeznie a korábban megadott email címmel, hogy pontjai összeadódjanak. Az ajándékbeváltásnál szintén a regisztráció idején megadott emailcímet kell használni.

Minden egyes vásárlás felviteléhez új regisztrációs formot kell kitöltenie, ahol az adatait újra meg kell adnia.

Amennyiben adatbázisunkban még nem szerepel emailcíme, visszaigazoló emailt küldünk, amelyben a kapott linkre kattintva tudja megerősíteni a Hűségprogramban való résztvételét.

3.2 Résztvevők

A Hűségprogramban azon magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint érvényes hatósági személyazonosító okmánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, a jelen Szabályzatban meghatározott kizárt személyek körébe nem eső, cselekvőképes személyek vehetnek részt, akik foglalkozási tevékenységük körében Wavin által forgalmazott termékeket és szolgáltatásokat vásárolnak vagy vesznek igénybe (ideértve, de nem kizárólag természetes személy szerelők, kivitelezők és szakemberek) , akik i) megvásárolták a Hűségprogramban részt vevő, jelen szabályzat 4. pontjában rögzített termékeket, ii) regisztráltak wavin.hu weboldalon, illetve iii) szállítólevéllel igazolni tudják vásárlásukat.

A Hűségprogramban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, a Hűségprogram lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők munkavállalói és vezető tisztségviselői, mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, nem természetes személyek (vállalkozások), továbbá a Wavin Hungary Kft. szerződött kereskedelmi partnerei és azok munkavállalói, valamint jelen pont szerinti hozzátartozói.

3.3 Adatváltozás

Amennyiben a Hűségprogramban való részvétel ideje alatt a Regisztráció során megadott bármely adatában változás következik be, a résztvevő köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a Wavint a marketing.hu@wavin.com e-mail címre küldött e-mailjével, hogy a Wavin Hungary Kft. gondoskodni tudjon a pontokért cserébe elérhető ajándékok kézbesítéséről, és a gördülékenyen kommunikációról.

A Wavin az adatváltozás bejelentésének elmaradásával kapcsolatos, esetleges károkért nem felel. Wavin nem tartozik felelősségel azon esetekben, amikor a résztvevő által igényelt terméket azért nem tudja kézbesíteni, mert a beváltás során vagy a visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a résztvevő egyéb okból nem felel meg a részvételi szabályzatban rögzített feltételeknek. A résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

4.     Pontgyűjtés menete:

A Hűséprogramban megadott időtartam alatt a Wavin Hungary Kft. és Wavin kereskedőktől vásárolt alábbi Wavin termékek pontértékesek:

A regisztrációnál megadja nevét, email-címét,telefonszámát, ezen termékek megvásárlásáról kapott szállítólevél számát, kiválasztja a szállítólevélen feltüntetett panelek típusát és megadja a megvásárolt mennyiséget (m2) és/vagy Ventiza berendezések pontos modelljét és mennyiségét, valamint beírja a projekt nevét, a viszonteladó partner nevét és az eladási pont címét. A Hűségprogramban pontbeváltás céljára már egyszer felhasznált vásárlást igazoló dokumentumok a továbbiakban sem a résztvevő, sem más résztvevők által nem használhatóak újabb részvételi jogosultság igazolására.

Megszerzett pontjairól minden hónap ötödikéig - az előző hónap utolsó napján feltüntetett egyenlegével - elektronikus formában értesítést küldünk a regisztráció során megadott e-mail címre.

A pontokat 2024.02.15-től 2024.11.15-ig folyamatosan beválthatja.

Az utolsó beváltási nap a program vége: 2024. 11.15. 23.59 (a továbbiakban: a „Beváltási határidő”).

Pontok összevonására különböző játékosok közt nincs lehetőség. A Beváltási határidőt követően, a Beváltási határidőtől számított 1 éves időtartamon belül a Szervező által ugyanezen termékkörre indított újabb pontgyűjtő hűségprogram promóció keretében megmaradt pontok felhasználhatók. A jövőbeli promóciók keretében a pontok felhasználására a promócióra érvényes részvételi feltételek alkalmazandóak. Jelen bekezdésben foglalt résztvevői jog nem korlátozza a Szervező jogait arra, hogy bármely jövőbeli promóció tartalmát vagy feltételeit jelen szabályzattól eltérően határozza meg, vagy hogy promóció indításáról vagy annak elhalasztásáról saját hatáskörében döntsön.

A pontjait ezen a linken tudja ajándékra beváltani: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZAa34nskRA-_mQfR48Dg3z7mhrhSXQn_OihHGRl9MyxGKig/viewform

A játékos csak a határidőre kifizetett számla esetén jogosult az ajándékra. Ennek teljesülését a Wavin Hungary kft bármikor ellenőrizheti / ennek igazolását a Wavin Hungary Kft bármikor kérheti a játékostól.

5.     Ajándékbeváltás menete:

A megszerzett pontok a meghirdetett időtartam alatt (2024.02.15-2024.11.15) folyamatosan beválthatóak, vagy a program végéig (2024.11.15 23.59) gyűjthetőek a Wavin Hűségprogram oldalon, ahol a kívánt méret és mennyiségi adatok megadásával a kiválasztott ajándékokat lehet megrendelni. A kiválasztott termék cseréjére nincs lehetőség. A Hűségprogramban elérhető jogosultságok nem válthatóak készpénzre.

A megrendelésétől számítva 10 munkanapon belül MPL futárszolgálattal postázzuk az ajándékát az előzetesen elkért és megadott postacímre.

Az ajándék postázásának az időtartama abban az esetben térhet el, amennyiben az ajándék készletek nem állnak rendelkezésre.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a Wavin Hungary Kft. a pontokért átadott ajándékok után gyártói garanciát nem vállal, a garancia a gyártóval, forgalmazóval szemben közvetlenül érvényesíthető.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

A Wavin Hungary Kft. fenntartja magának a jogot, hogy visszaélések és nem tisztességes piaci viselkedés esetén egy-egy résztvevőt kizárjon a Hűségprogramból.A Hűségprogramból kizárásra kerülnek azok a résztvevők, akik a program szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt, azzal a céllal, hogy a pontjaik számát e megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen résztvevőnek minősülnek például, akik a pontok megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a felhasználható pontok számát.  Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely résztvevő részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímet, illetve a promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Hűségprogramból. Kifejezett kizárási ok a részvétel keretében a vásárlásra való jogosultságot igazoló dokumentumok (ideértve, de nem kizárólag a számlát vagy szállítólevelet) pontbeváltást követő újbóli, csalárd módon történő felhasználása.

6.     Panasz, kapcsolattartás

A Hűségprogramban való részvételével kapcsolatos jogai gyakorlásával összefüggésben a Szervező az alábbi elérhetőségeket biztosítja:

Írásban postai úton

2072 Zsámbék, Új Gyártelep, Pf. 44.

Írásban elektronikus úton

marketing.hu@wavin.hu

A Szervező jogosult a résztvevőtől a panasz kezeléséhez kapcsolódóan, az ahhoz szükséges mértékben további információkat bekérni, illetve a résztvevőt a regisztráció során megadott adatai ellenőrzésével azonosítani. A részvételi jogosultsághoz kapcsolódó dokumentumok bemutatásának megtagadása, illetve a résztvevő személyének azonosításához kapcsolódó okiratok bemutatásának megtagadása esetén a Szervező a panaszt nem tudja megfelelően kezelni.

A benyújtott panaszok esetében a panasz feldolgozásának és a résztvevő részére történő válaszadásnak a határideje a panasz benyújtásától számított 30 (harminc) nap.

A panasz bejelentésekor a résztvevő rendelkezhet arról, hogy a Szervezőtől milyen formában vár választ megkeresésére. A válasz kérhető elektronikus levél, hívás vagy hagyományos postai levél formájában.

Amennyiben a résztvevő a Szervező által panaszkezeléssel nem elégedett, úgy jogosult a vitát az illetékes bíróságon rendezni, vagy a fogyasztó lakcíme, vagy szokásos tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testületek címe, telefonszáma, internetes címe és levelezési címe elérhető a bekelteto.hu weboldalon.

7.     Adatkezelési tájékoztató

Jelen bekezdésben nem rendezett tárgykörökben a Wavin Hungary Kft. általános adatkezelési tájékoztatója irányadó, mely elérhető a wavin.hu címen. A Hűségprogram történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A résztvevő bármikor kérheti az adatai törlését a jelen pontban megadott elérhetőségeken vagy hozzájárulását visszavonhatja, de ez nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

A szervező, mint Adatkezelő a jelen alpontban felsorolt megadott személyes adatokat a Hűségprogrammal összefüggésben, annak időtartama alatt az alábbi célokból kezeli:

Résztvevők adatkezeléssel kapcsolatos jogainak részletezése:

A Szervező gondoskodik a résztvevők személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a résztvevőok személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. A Szervező a személyes adatokat bizalmasan kezeli, adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az információs önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletével (2016. április 27.) (GDPR).

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy a résztvevő a Hűségprogramban nem tud részt venni. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a Hűségprogramból való kizáráshoz vezet, ha a Hűségprogram lebonyolításához szükséges adatok törlését a promóciós ajándék átadása előtt kérelmezi, a promóciós ajándék kézbesítése, átadása az adatok kezelése nélkül lehetetlen. 

8.     Vegyes rendelkezések

  1. A hirdetésekben a promóciós ajándékok képei csak illusztrációk. A Hűségprogram kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.
  2. A résztvevő pont beváltásával kapcsolatos hiányosságának/hibájának (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) okán, illetve egyébként a Szervező érdekkörén kívül eső okból történő promóciós ajándék kézbesítésének elmaradásáért, lehetetlenüléséért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 
  3. Amennyiben a résztvevő a promóciós időtartam szerinti határidőben nem veszi át promóciós ajándékát, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.
  4. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a wavin.hu weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a résztvevők téves rendszerüzeneteket kapnak a részvételi státuszukat vagy az ajándék beváltásával, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
  5. Ha a résztvevő adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
  6. Szervező kizárja a felelősségét a wavin.hu weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
  7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Hűségprogram szabályzatot indokolt – de indokolási kötelezettség nélkül – esetben bármikor akár egészben, vagy részben megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Hűségprogram egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a weboldalán. A Szervező valamennyi, a Hűségprogrammal kapcsolatban hozott döntése végleges, azokkal szemben fellebbezés, egyéb jogorvoslat, kártérítési vagy egyéb igény, vagy más egyéb jogi út kizárva.

Jelen szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Hűségprogramban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

Budapest, 2024.01. 30.

Wavin Hungary Kft.

Szervező