Wavin BIM – Todellinen pakettiratkaisu

Rakennesuunnittelu on monimutkainen prosessi, joka vaatii eri ammattilaisten saumatonta yhteistyötä. BIM-tietomalli auttaa sovittamaan rakennuksen palaset saumattomasti yhteen.

Rakentamisen tietomalli BIM (building information modelling) on mullistanut rakennusalan. BIM yhdistää keskeiset tekijät ja vaiheet toisiinsa kolmiulotteisen suunnittelun maailmassa rakennushankkeen koko elinkaaren ajan. Wavin tietää hyvin, miten haastavaa laajan kokonaisuuden hallinta voi olla. Siksi loimme rakennusalan tueksi räätälöidyn Revit-sisältöpaketin, jonka avulla MEP BIM -mallintajat voivat luoda intuitiivisesti yksityiskohtaisia vesi- ja viemärijärjestelmiä täydellisen tarkan, todenmukaisen asennusmallin muodossa.

Esisuunnittelu

BIM-mallien yhteiskäyttöprosessi konseptisuunnittelusta rakennus- ja asennusvaiheeseen on hyvin pitkä. Aluksi arkkitehti luonnostelee hahmotelman ja luonnoksia, jotka hän esittelee rakennuttajalle eli asiakkaalleen. Asiakkaan antaman palautteen perusteella luonnoksia muokataan, ja sen jälkeen malli voidaan siirtää varsinaiseen suunnitteluun.

Suunnittelu

Suunnitteluvaiheessa mukaan tulevat myös aikataulutus sekä tarve- ja kustannuslaskenta. Aikatauluvastaavan on varmistettava, että rakennus pystytään toteuttamaan hankkeelle määritetyssä ajassa. Kustannusvastaava tarkkailee jatkuvasti hankkeen kustannuksia. Jotta seuranta toimisi sujuvasti ja virheettömästi, BIM-mallien asetusten on oltava alusta lähtien oikeat. Yhteistyö on suunnitteluvaiheessa avainasemassa. Jokaisen tiimin on tiedettävä, mitä muut tiimit tekevät – arkkitehtien, insinöörien, projektipäälliköiden, aikataulu- ja kustannusvastaavien sekä rakennuspäällikön on pelattava hyvin yhteen. Paras keino prosessin hallitsemiseen on BIM-tietomallin käyttö

Rakennusvaihe

Kun suunnitelmat on tehty, rakentaminen voi alkaa. BIMin ansiosta suunnittelu- ja rakentamispuoli ovat ennennäkemättömän hyvin yhteydessä toisiinsa. Hanketta koskevien arvioiden ja aikataulujen päivittäminen hankkeen edetessä on helpompaa kuin koskaan. Arkkitehteja, insinöörejä, rakentajia ja projektihenkilöstöä ei tarvitse erikseen maanitella tekemään tehokasta yhteistyötä – BIM-tietomallin avulla se tapahtuu kuin itsestään. Se nopeuttaa ja tehostaa koko prosessia.

Wavin BIM Revit tukee koko matkan ajan

Täsmällinen asennusmalli on rakennuksen kokonaistehokkuuden kannalta ratkaisevassa asemassa. Tehostamisen mahdollisuuksia on suunnitteluvaiheen lisäksi myös asennusvaiheessa. Kun suunnitelmat ovat valmiit, täydellinen osaluettelo on saman tien käytettävissä. Wavinin BIM Revit -sisältöpaketit tukevat yhtä lailla arkkitehtien, insinöörien, asentajien kuin rakennustuotannonkin työtä. Pakettien avulla jokainen palanen löytää oikean paikkansa vaivattomasti – aivan kuin palapeliä koottaessa.

Wavinin Revit-paketit ovat maksuttomia.