Parempaa viemäröintiä ja hygieniaa

Kaupunkimme tarvitsevat kestäviä viemäröintiratkaisuja, joissa on vähemmän vuotoja ja tukkeutumia ja joiden terveysriskejä voidaan valvoa paremmin. Lue, miten Wavin pyrkii parantamaan viemäröintijärjestelmiä maailmanlaajuisesti.

Sanitaation ja hygienian parantaminen

Vanhentuneet viemärijärjestelmämme ovat hätää kärsimässä kaupungistumisen ja väestönkasvun vuoksi. Se vaarantaa terveytemme ja turvallisuutemme. Vesihuollon toimijoiden on varmistettava, että viemärijärjestelmien toimintakyky pitkällä aikavälillä säilyy. Kaupungeissamme tarvitaan kestäviä sanitaatioratkaisuja, vuotojen tilkitsemistä, tukosten vähentämistä ja terveysriskien tarkkailun parantamista. Se määrää tulevaisuutemme.

Meidän näkökulmamme

Stoppi entiselle meiningille

Viemärien suunnittelun ja korjaamisen alalla vallitsevat vanhat perinteet ja taantumuksellisuus. Se on sinänsä ymmärrettävää, kun otetaan huomioon töiden valtavat investointikustannukset ja haitat kaupungin elämälle. Emme silti voi aina vain turvautua samoihin lyhyen tähtäimen ratkaisuihin. Tarvitaan uudenlaista ajattelua, jotta voimme yhdessä tehdä hyviä päätöksiä puhtaan ja terveellisen tulevaisuuden hyväksi.

Nykyajan päänsärky

Kaupungistumisen myötä viemärijärjestelmiin kohdistuu aina vain suurempi paine, ja viemäreihin huuhdotaan kaikkea, mikä ei niihin kuuluisi, kosteuspyyhkeistä ja erilaisista vaihtoehtoisista vessapapereista alkaen. Ne tukkivat viemäreitä jättimäisten öljy- ja rasvapaakkujen myötävaikutuksella ja aiheuttavat toimintahäiriöitä pumppuihin ja liikkuviin osiin. Tukoksia voidaan ehkäistä kehittämällä esimerkiksi valvonnan ja ennakoivan kunnossapidon teknologiaa.

Miten tehdä hyviä päätöksiä

Viemärijärjestelmiemme ikä aiheuttaa osaltaan pohjaveden saastumisen vaaran, kun putket vuotavat ja rapistuvat. Niiden korjaaminen kustannustehokkaasti on valtava urakka. Perinteisille putkille tarvitaankin kestävämpiä vaihtoehtoja.

Uudet muovituotteet ovat vanhoja joustavampia, eivätkä ne murru ja vuoda yhtä todennäköisesti. Samalla niitä voi muovata ja taivuttaa, joten ne sujahtavat vanhojen putkien sisään ilman, että kaupungin katuja tarvitsee kaivaa laajamittaisesti auki."

Ariel Stern , Ayyeka Technologiesin toimitusjohtaja ja perustaja

Ihmiset onnistumisen takana

Yksi israelilaisen Ayyeka Technologiesin perustajista ja yrityksen toimitusjohtaja Ariel Stern suuntaa katseensa tulevaisuuteen. Hänen yrityksensä toimittaa seuraavan sukupolven esineiden internet- eli IoT-ratkaisuja sekä etävalvontaratkaisuja, joilla voidaan luoda tietoturvallisia, älykkäitä infrastruktuuriverkostoja. Se auttaa jätevesien käsittelyn kaltaisiin haasteisiin vastaamisessa.

"Älykäs ja reaaliaikainen jätevesien käsittely on ratkaisevaa kansanterveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvien uhkien ennaltaehkäisyssä. Sen keinoja ovat vedenpinnan tason seuranta saastumisen ja viemärien kalliin ylivirtauksen estämistä varten, korroosiota aiheuttavien kaasujen havaitseminen ennen kuin ne vaurioittavat infrastruktuuria, pumppuvikojen havaitseminen sekä häiriöiden paikantaminen esimerkiksi tietylle pumppuasemalle."