Bypass järjestelmät

Labko Bypass-järjestelmässä rankkasateen aikainen väliaikainen huippuvirtaama ohjataan virtauksensäätökaivon kautta hiekan- ja lietteenerottimesta sekä öljynerottimesta muodostuvan erotinjärjestelmän ohi. Erotinjärjestelmän jälkeen ohivirtausviemäri liitetään jälleen sadevesilinjaan näytteenottokaivossa.

Downloads

Bypass –järjestelmän hiekanerottimet

EuroHEK-hiekanerottimessa erotetaan sade- tai jäteveden mukana kulkeutunut hiekka. Hiekanerotin varmistaa öljynerottimen häiriöttömän toiminnan ja pienentää sen huoltokustannuksia.

Bypass –järjestelmän virtauksensäätökaivot

Rankkasateen aikainen huippuvirtaama ohjataan Bypass-järjestelmässä Labko FRW -virtauksensäätökaivon kautta erotinjärjestelmän ohi.

Lisää Bypass -järjestelmistä

Myyntitiimimme ja tuotetukemme on käytettävissäsi kun haluat lisätietoa Bypass -järjestelmistä. Tarjoamme myös käyttöösi kätevän mitoitusohjelman, jolla mitoitat helposti järjestelmän ja saat samalla tuotekuvat käyttöösi. Mitoitusohjelman löydät suunnittelija -osiosta.

Bypass –järjestelmän öljynerottimet

EuroPEK Roo, luokan I -öljynerottimet puhdistavat öljyistä sadevettä, jossa on vähäinen kiintoainepitoisuus. Erottimet on suunniteltu ja testattu EN 858 -standardin vaatimusten mukaisesti.

Öljynerottimen mitoitus perustuu First Flush -periaatteeseen

Bypass-järjestelmän öljynerotin mitoitetaan kolmannekseen todellisesta erotinkoosta. Järjestelmän mitoitus perustuu First Flush -periaatteeseen: hulevesien mukana kulkeutuvat epäpuhtaudet päätyvät erottimeen jo sateen alkuvaiheessa. First Flush -periaatteen mukaan ohivirtauksesta huolimatta oikein mitoitetulla Labko Bypass -järjestelmällä käsitellään vuotuisesta sademäärästä noin 95 %.

Bypass mahdollistaa laajan alueen hulevesien käsittelyn

Bypass-tekniikan avulla voidaan kustannustehokkaasti yhdellä erotinjärjestelmällä käsitellä kolme kertaa suuremman alueen hulevedet verrattuna perinteiseen menetelmään. Bypass-järjestelmän käyttökohteita ovat suurten pinnoitettujen piha-, paikoitus- ja varastoalueiden sekä teollisuuden piha-alueiden hulevedet.

Bypass –järjestelmän näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivot

Erotinjärjestelmän jälkeen Bypass-järjestelmässä on näytteenottokaivo, jossa ohivirtausviemäri liitetään jälleen sadevesilinjaan. EuroNOK-näytteenottokaivot mahdollistavat viemäriverkkoon johdettavan jäte- ja sadeveden laadunvalvonnan. EuroNOK FRW -kaivoissa on sulkuventtiili, joka mahdollistaa viemärilinjan sulkemisen vahinkotapauksissa.