Kelluvan roskan erottimet

EuroHEK Float -hiekanerottimet sopivat kohteisiin, joissa veden sekaan kertyy paljon hiekkaa, lietettä ja kelluvaa roskaa kuten jätehuollossa, energialaitoksilla ja teollisuudessa.

Downloads

Kelluvan roskan erottimet

EuroHEK Float -mallisto toimii kuten perinteiset hiekanerottimet, mutta se on varustettu lisäksi kelluvan roskan erottajalla.

Hiekanerotin hillitsee huoltokustannuksia

Puhdistettava vesi virtaa hiekanerottimeen, joka erottaa hiekan, lietteen ja muun kiintoaineen vedestä. Kiintoaineesta ja kelluvasta roskasta vapaa öljyinen vesi johdetaan edelleen öljynerottimeen. Hiekanerotin varmistaa öljynerottimen häiriöttömän toiminnan ja pienentää sen huoltokustannuksia.

Monipuolinen mallisto

Wavin-Labko EuroHEK Float -hiekanerottimia on kolmea erilaista mallistoa: EuroHEK 600..1000 sekä EuroHEK Omega 2000…5000 -mallit valmistetaan rotaatiovaletusta PE-muovista ja isot EuroHEK 6500…80000 lujitemuovista.

Huolto lisää erottimen toimintaikää

EuroHEK Float -hiekanerotin suositellaan tyhjennettäväksi, kun 1/3 vesitilavuudesta on täyttynyt hiekalla. Erottimen huolto ja tyhjennys on tehtävä standardin EN 858 vaatimusten mukaisesti. Erotin on mahdollista varustaa lietetilan täyttymishälyttimellä.

Joustavuutta asennukseen huoltokaivon avulla

Vakiorakenteisen hiekanerottimen maksimiasennussyvyys vesijuoksusta maanpintaan on 2500 mm. EuroHEK Float -kaivon asennuksen korkeudensäätöön käytetään EuroHUK-huoltokaivoja, joita on saatavana useita eri korkeuksia. Huoltokaivot mahdollistavat tuotteiden huollon, ja ne täyttävät standardinEN476 vaatimukset.

Käyttökohteet

EuroHEK Float -hiekanerottimet sopivat kohteisiin, joissa veden sekaan kertyy paljon hiekkaa ja lietettä, kuten jätehuollossa, energialaitoksilla ja teollisuudessa.

Haluatko lisätietoa?

Myyntitiimimme ja tuotetukemme on käytettävissäsi, jos haluat lisätietoa EuroHEK Float käyttömahdollisuuksista.