Neutralointijärjestelmät

Neutralointijärjestelmän avulla jätevedet neutraloidaan ennen niiden johtamista viemäriverkostoon. Yleisinä ohjearvoina jäteveden pH:lle pidetään alarajana arvoa 6 ja ylärajana arvoa 10. Paikalliset ohjearvot saattavat poiketa näistä, joten ne on tarkistettava viranomaiselta. Wavin-Labkon neutralointijärjestelmissä käytetään 10 % suolahappoa ja 10 % lipeää (natriumhydroksidi).

Katso järjestelmään liittyvät ladattavat tiedostot tästä.

Happaman ja emäksisen jäteveden neutralointi

Neutra-neutralointijärjestelmän avulla on mahdollista neutraloida sekä hapanta että emäksistä jätevettä. Järjestelmän toiminta perustuu jäteveden pH:n tasapainotukseen suolahapolla ja lipeällä, ja se voidaan toimittaa joko yhdellä tai tarvittaessa kahdella annostelupumpulla. Neutraan ei saa johtaa saniteettivesiä tai muita vastaavia jätevesiä eikä kiintoaineita.

Läpivirtausneutralointi

Läpivirtausperiaatteella toimivassa Neutra-neutralointijärjestelmässä jätevesi virtaa neutralointikaivon läpi vapaasti. Annostelupumppu ja sekoitin käynnistyvät, kun jäteveden pH-arvo ylittää tai alittaa raja-arvon. Neutraloinnin tapahduttua annostelupumppu ja sekoitin pysähtyvät, ja tarvittaessa tilannetta korjataan kemikaaliannostuksella.

Tukea neutralointijärjestelmän hankintaan

Tuotetukemme on käytettävissäsi kaikkiin neutralointiin liittyvissä kysymyksissä.

Vuosien kokemus erotinjärjestelmien valmistuksessa

Wavin-Labkon neutralointijärjestelmien kehitystyössä hyödynnetään yli 50 vuoden kokemusta erilaisten erottimien valmistamisesta. Kaikki tuotteet ovat testattuja, luotettavia ja asennusvalmiita kokonaisuuksia. Wavin-Labkon erotinjärjestelmistä saadaan koottua asiakkaan tarpeita vastaava ratkaisu.