Sikker og effektiv vandforsyning

Vi er fokuserede på at forebygge vandlækage og -forurening i ældre og utæt infrastruktur - og samtidig øge kvalitet og effektivitet i distributionen af vores vand.

Sikker og effektiv vandforsyning

Vores fremtidige generationer står over for et underskud på 40 % i forholdet mellem vandforsyning og -efterspørgsel, så det er afgørende, at alle beslutninger tæller med, hvis vi vil reducere vandlækage og -forurening i ældre og utæt infrastruktur.

Hos Wavin mener vi, at den nuværende vandinfrastruktur kan udbedres uden omfattende afbrydelser i byerne. Vi er nødt til at muliggøre bedre løsninger for genbrug af regnvand for ikke at udtømme vores ferskvandsressourcer. Løsningerne ligger i digitalisering og fleksible, sikre rørføringer med ultimativ holdbarhed, der leverer det tiltænkte – sikkert, rent vand til samfund over hele verden.

Vores perspektiv

Hvorfor fikser vi det ikke bare?

Kort sagt, det er vanskeligt og dyrt at grave en by op. Vi er nødt til at tænke nyt og bruge nye teknologier til at erstatte vores aldrende infrastruktur på en måde, der er:

  • omkostningseffektiv (løsninger uden at grave)
  • sikker (ingen legionella i nye installationer)
  • intelligent (brug af teknologi til overvågning og forebyggende vedligeholdelse for at forbedre drikkevandskvaliteten)
  • varig (opsamling og genbrug af regnvand for at undgå at udtømme ferskvandsforsyningen)

Vi kan ikke gøre det alene

Vi har brug for lovgivning, der får ingeniører og planlæggere til at tænke i nye baner, og installatører, der kan udføre idéerne ordentligt. I mellemtiden lover vi at levere produkter og løsninger, der muliggør en varig løsning til en sikker og effektiv vandforsyning.

Mennesker der får det til at ske

Pablo Bereciartua er tidligere minister for infrastruktur og vandpolitik i Argentina og skabte landets nationale vandplan, som forener politikkerne om vandforsyning og sanitet, klimaforandringer, udvider landbrugsgrænsen og større infrastruktur og lader alle fire nøgleaspekter forholde sig til vand som et centralt spørgsmål for landets bæredygtige økonomiske udvikling.

"Vi skal forbedre vores byer. Vores byer er i dag svaret på globaliseringen. Det er her innovationen sker, og vi kan tilmed bruge basale ting såsom vand og sanitet som drivkraft for innovation – big data, algoritmer, glasfiber."

Pablo Bereciartua , tidligere minister for infrastruktur og vandpolitik i Argentina
Pablo Bereciartua, tidligere minister for infrastruktur og vandpolitik i Argentina