Návrhový software

Naše softwarové nástroje pomáhají architektům a projektantům navrhovat jedináčná řešení s optimalizovanými provozními parametry a energetickými náklady.

Potřebujete připravit korektní projekt, zpracovat výkresovou část ve 2D nebo 3D prostoru a doložit ji i příslušnými výpočty? Pak neváhejte a využijte bezplatné aplikace pro návrhy ZTI, topení, chlazení, vsakování, či kanalizačních šachet s širokým praktickým využitím. Vyberte si software, který vám bude nejlépe vyhovovat.

WAVIN TECHCON 10 pro návrhy TZB

 • Ucelené řešní pro veškeré profese TZB
 • Tvorba výkresové dokumentace ve 2D i ve 3D
 • Spolupráce s CAD programy – import dxf soborů
 • Možnost exportu instalace také do formátu ifc
 • Doložení návrhu též požadovanými výpočty
 • Pravidelné produktové a systémové aktualizace
 • K dispozici podrobné manuály, videa a výukové tutoriály
 • Efektivní podpora uživatelů

Wavin Espace

 • Pro návrhy vsakovacích a retenčních objektů a kanalizačních šachet Wavin
 • Archiv zadaných projektů ve vlastním účtu s moýností editace
 • Návrh vsaků a retencí ve shodě s normou ČSN 759010
 • Rychlé, intuitivní a přehledné zadávání vstupních parametrů
 • Generování výkresu šachty nebo vsakovacího objektu v dxf formátu
 • Automatická tvorba technické zprávy, výkazu materiálu a cenové kalkulace projektu

AutoPEN Wavin

 • Ucelený balíček aplikací pro kompletní návrh rozvodů inženýrských sítí
 • Vysoká míra inženýrské přidané hodnoty
 • Práce se situační mapou, generování příslušných podélných profilů, specifikace materálu
 • Modulová konstrukce programu
 • Situace – odečet souřadnic liniové stavby přímo ze situační mapy v prostředí AutoCad
 • Podélný profil kanalizace – návrh podélného profilu kanalizace a terénu, s následnou možností exportu a úprav v prostředí AutoCad
 • Podélný profil tlakových rozvodů – návrh podélného profilu vodovodu, plynovodu nebo tlakové kanalizace kanalizace a terénu, s následnou možností exportu a úprav v prostředí AutoCad
 • Kubatury – specifikace použitého materiálu včetně čachet, s možností exportu dat do formátu xls nebo rtf

Statika potrubí Wavin

 • Posouzení statické únosnosti venkovních plastových potrubních rozvodů
 • Statické posouzení kompletního sortimentu potrubí Wavin
 • Pro pokládku potrubí do otevřeného výkopu, ale i pro bezvýkopové metody
 • Unikátní metodika výpočtu – teoreticky i prakticky ověřená
 • Možnost simulace libovolných zátěžových parametrů
 • Generování výsledků statického posouzení formou protokolu