TreeTank

Městský strom - zelený multifunkční prvek budoucnosti. Důraz na kvalitu života ve městech se převedl také do části urbanistického rozvoje a rekonstrukce měst. Urbanisti a architekti jsou vedeni k úpravám koncepce rozvoje měst s cílem, aby ve městech pozitivně ovlivnili kvalitu života. Jako hlavní pilíř této nové zelené infrastruktury byl definován městský strom, který bude centrálním základním kamenem. A to z nejrůznějších důvodů.

Tree Tank instalace

Zlepšení klimatické odolnosti městkých oblastí

Právě v dobách klimatických přeměn městům v důsledku jejich postupného zahušťování hrozí, že se z nich stanou akumulátory tepla. V takovémto prostředí přispívají městské stromy k tomu, aby se zlepšila klimatická odolnost městských životních prostorů a pozitivně ovlivnilo urbanizační mikroklima. Stromy se zasluhují o ochlazení a zlepšení kvality vzduchu.

Pokud stromům vytvoříme optimální podmínky pro jejich zabezpečení vodou, vzduchem a živinami, bude mít městský strom po celý svůj životní cyklus velký podíl na tom, že se město stane nejen místem, kde se dá žít, ale které také budeme mít rádi.

S cílem optimalizovat na tomto pozadí vnitroměstské podmínky pro růst a vývoj stromů je nutné vytvořit ideální podmínky pro rozrůstání kořenů, stabilitu stromů, dostatek vláhy a vzduchu jako je tomu u systému Wavin TreeTank. Použitím těchto systémových stavebních dílů vytvoříme situaci, kde se budou moci stromy a kořeny volně rozvíjet, rozrůstat, tak aby strom mohl trvale přijímat dostatek živin pro zdravý, stálý a neomezený rozvoj. Jedná se o situaci win – win, která prospívá jak člověku, tak i stromu.

Co je to Wavin TreeTank?

Použitím Wavin TreeTank budou kořeny vedeny směrem do hloubky a odkloněny od povrchové plochy. Tam najdou dost vody a pevně se svými kořeny ukotví proti zátěžím způsobovaným větrem. V kombinaci s potrubním programem Wavin pro odvodňování a zavzdušňování lze podmínky růstu dokonce ještě dále vylepšit. Vznikne flexibilní a ochranná růstová zóna s dlouhou životností při maximálním a optimálním využívání povrchové vody.

Neomezené možnosti kořenů stromů k jejich volnému růstu

Systémy kořenových komor stromům poskytují zajištěný prostor, kde je dostatek místa k prorůstání kořenů. Kořeny se takto mohou volně vyvíjet a dodávat stromu dostatek živin pro jeho zdravý růst. Právě v oblastech se špatnými růstovými podmínkami pod dlážděnými plochami nebo v blízkosti vozovek bývá růst kořenů často znemožněn enormními otřesy, vibracemi, zahuštěním a silničním zpevněním vysazovacího prostoru.

Maximální svoboda designu

Koncept je založen na malém počtu promyšlených  systémových komponent. Tyto jsou ve své konstrukci vytvořeny tak, aby mohly podle druhu použití převzít různé funkce. Na tento způsob jsou k dispozici takřka  neomezené možnosti, které lze realizovat použitím pouze několika málo stavebnin:

  • Optimální plošné využití
  • Variabilní výšky
  • Vysoká vertikální a horizontální schopnost zátěže

Rychlá a flexibilní instalace

Integrované ruční úchyty a lehké komponenty enormně zjednodušují manipulaci při vestavbě Tree Tanku. Tím, že jsou integrovány všechny spojovací prvky, odpadají drobné díly a další příslušenství pro montáž. Není zapotřebí žádná dodatečná výbava.

Nechte kořeny růst a stromy prospívat

Stromy jsou nezbytnou součástí měst a je třeba o ně pečovat. Proč jsou pro nás tak důležité a co jak je potřeba se o ně starat? Vše najdete vysvětleno v naší brožuře Wavin TreeTank - Sázení stromů v městských oblastech.

Máte zájem o více informací nebo potřebujete poradit s projektem?

Kontaktuje produktového manažera pro hospodaření s dešťovou vodou

Lukáš Mejzlík

Tel: +420 725 571 803

E-mail: lukas.mejzlik@wavin.com