Wavin TS DOQ

Se systémem Wavin TS DOQ se můžete spolehnout na 100letou životnost i v případě nepravděpodobného závažného poškození až do 20 % standardní tloušťky stěny potrubí. Jedná se o nejprodávanější potrubí z materiálu PE 100-RC na světě.

Koncept potrubí

Wavin TS DOQ je koextrudované třívrstvé tlakové potrubí PE 100-RC. Jeho ochranné vlastnosti překračují PAS 1075. Zatímco PAS 1075 požaduje testování produktu pouze dvakrát ročně, společnost Wavin Ekoplastik nechává testovat a dokumentovat každou šarži materiálů nezávislou organizací.

Všestranné použití

Od roku 2000 bylo nainstalováno přes 20 milionů metrů potrubí Wavin TS DOQ. Potrubí je k dispozici v průměrech od 32 do 630 mm s SDR 17 a 11. Systém Wavin TS DOQ poskytuje maximální spolehlivost a umožňuje otevřenou instalaci bez pískového lože a bezvýkopové metody, jako je Berstlining, pluhování a horizontální řízené vrtání potrubí.

Výběr napojení

Potrubí Wavin TS DOQ můžete spojovat pomocí všech zavedených metod svařování polyetylenu. Společnost Wavin Ekoplastik nabízí širokou řadu PE elektrotvarovek. Rozměry a parametry svařování splňují normy pro potrubí PE 100.

Více o produktech

Pro pohodlnou renovaci plynového potrubí použijte Compact Pipe v kombinaci s PE elektrotvarovkami. Své specifické požadavky a cíle projednejte s odborníky ze společnosti Wavin.