Filtrační šachta

Filtrační šachta 425 je kompletně vybavena nátokem a odtokem, filtračním košem, bezpečnostním přepadem a v nejnižší části šachty je vytvořen kalový prostor.

Rozsah

Filtrační šachta vychází z koncepce Wavin Tegra 425. Nátok a odtok ze šachty je v dimenzi DN 160 a bezpečnostním přepadem DN 110.

Nižší náklady na instalaci

Filtrační šachta je již kompletně připravena k montáži. Stačí pouze připojit potrubí, zkrátit celkovou délku a zavřít poklopem.

Snadná údržba

Filtrace probíhá přes koš s filtrační tkaninou (velikost oka 2 mm), který je osazen na středícím prstenci a je možné jej z šachty snadno vyjmout, vyčistit a znovu osadit.

Více o produktech

Naše technická podpora vám pomůže se rozhodnout, zda filtrační šachta 425 je pro danou úlohu nejefektivnější. Možná vás zajímají systémy akumulačních a vsakovacích boxů. O svých specifických potřebách a cílech si promluvte s našimi experty.